Jun 05, 2023

Tác giả

Cố Hương

 

 

                cohuong35@yahoo.com                    

                Diễn đàn » Chủ Ðề Tự Chọn 

Tất cả các bài của tác giả Cố Hương:

Cố Hương Giới thiệu những bài C. H. đã post trên mục Diễn Đàn - Đường thi Trung Quốc - Jun 03, 2023
Cố Hương Đọc Và Giới Thiệu Trang Thơ Đường - Đường thi Trung Quốc - Jun 03, 2023
Một Lần Đi - Thơ xướng họa - Mar 30, 2023
Điều Tiếu Lệnh nguyên tác Tô Thức - Thơ dịch - Oct 16, 2012
Chiêu Quân Oán nguyên tác Tô Thức - Thơ dịch - Sep 17, 2012
Bồ Tát Man - Thơ dịch - May 09, 2012
Lang Sĩ Nguyên - Thơ dịch - Apr 06, 2011
Giản Triều Tiên quốc sứ Du Tập Nhất ,Lý Thế Cẩn - Thơ dịch - Oct 26, 2010
Tặng Triều Tiên quốc sứ Lý Quang , Trịnh Vũ Thuần , Duẫn Phường hồi quốc - Thơ song ngữ - Oct 23, 2010