Mar 30, 2020

Tác giả

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
Hình ảnh
#1
from: BAI DO <DOQUYBAI@msn.com>
to: "saimonchunhan@gmail.com"

 

Tất cả các bài của tác giả Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái:

Từ Thức Tiên Hôn - YouTube - Mar 21, 2018
Thương Xót Hiền Thê Mồng Tám Tháng Ba, - Đường thi Việt Nam - Mar 09, 2018
Hồn Quê Khắc Khoải Canh Trường - Thơ xướng họa - Sep 18, 2017
Sao Chưa Thức Dậy ? - Đường thi Việt Nam - Feb 21, 2016
Khai Bút Đầu Xuân Bính Thân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 09, 2016
Vịnh Bức Dư Đồ Rách - Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu - Thơ xướng họa - May 22, 2015
Chỉ Có Mẹ Là Muà Xuân Vĩnh Cửu - Thơ xướng họa - May 07, 2015
CHÙM THƠ DÂNG HIỀN MẪU - Thơ mới hiện đại VN - May 07, 2015
Quyết Chiến Toàn Dân Đã Sẵn Sàng - Thơ xướng họa - May 07, 2015
Sao Chẵng Nhìn Vào Trang Sử Việt? - Thơ mới hiện đại VN - Apr 15, 2015
lương giáo tương tranh thua kế địch - Thơ mới hiện đại VN - Feb 26, 2015
Văn Tế Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn - Phú - Feb 24, 2015
Thơ Chính Là Người - Thơ mới hiện đại VN - Feb 21, 2015
Bốn Phương Chữ Nghĩa Buồn Vui: - Thơ song ngữ - Jan 10, 2015
Cổ Thi LTĐQB dịch - Cổ thi Việt Nam - Dec 29, 2014
Thái Dương Tụng - Thơ mới hiện đại VN - Dec 23, 2014
Thơ ÐỖ QUÝ BÁI - Nhiều Thể Loại - Thơ mới hiện đại VN - Oct 09, 2014
Ngùi Thương Chạnh Nhớ Mẹ Cha - Thơ mới hiện đại VN - Aug 11, 2014
Mềm Cắn Rắn Buông ! - Thơ đấu tranh - Jul 28, 2014
Ôi Biết Khi Nào Ta Hoá Đá ? - Đường thi Việt Nam - Dec 09, 2013
Nếu Một Ngày Kia Chàng Trở Lại - Thơ dịch - Oct 15, 2013
Thái Dương Thần Nữ chặn cuồng long . - Thơ mới hiện đại VN - Nov 16, 2012
Liên Tài Vs Đố Kị - Thơ tân hình thức - Jul 06, 2012
Chuyển ngữ thơ cổ - Thơ dịch - Jan 24, 2012
Chiều Mưa Nhớ Bạn / Nhìn Mưa Tưởng Bạn - Thơ xướng họa - Nov 06, 2011
Mời Họa: Liên Khúc Đường Thi - Thơ xướng họa - Nov 04, 2011
Mượn Vần Yên Đỗ Khóc Hà Quân - Thơ mới hiện đại VN - Oct 12, 2011
Đơn Côi - Thơ mới hiện đại VN - Oct 04, 2011
Cảm Họa Trước Bến Phong Kiều - Thơ xướng họa - Aug 29, 2011
Thày "L..." - Thơ trào phúng - Mar 18, 2011
Thơ Thẩn Giải Sầu - Thơ trào phúng - Mar 15, 2011
Hằn Hằn Học học Để Làm Chi ? - Thơ trào phúng - Mar 15, 2011
Truyện Vui Ngày 8 Tháng 3 : Cấm Quần Không Đũng - Thơ trào phúng - Mar 07, 2011
Cho Chị Mượn Chồng Đi Em ! - Hát nói - Ca trù - Feb 14, 2011
Bếp Núc Táo Quân Ấm Cúng Ghê !!! - Hát nói - Ca trù - Jan 23, 2011
Le Vase Brise - Thơ song ngữ - Nov 08, 2010
Tìm Đâu Ra Miệng Lưỡi Tô Tần - Đường thi Việt Nam - Sep 03, 2010
Lễ Vu Lan - Đường thi Việt Nam - Aug 24, 2010
TIẾC ÔI LÀ TIẾC - Thơ trào phúng - Dec 15, 2009
Hãnh Diện Được Mang Dòng Máu Việt - Thơ song ngữ - Dec 12, 2009
Xích Bích Hoài Cổ (Dịch Thơ Đỗ Mục) - Thơ dịch - Nov 21, 2009
Tống Nguyên Nhị Xứ Tây An (Nguyên Tác Xương Duy) - Thơ dịch - Nov 17, 2009
Oan Thị Kính ! - Thơ trào phúng - Nov 13, 2009
XUÂN ĐỢI ( Thơ Thuận Nghịch Độc ) - Đường thi Việt Nam - Nov 11, 2009
Của Ông Cũng Giá Ngàn Vàng - Thơ trào phúng - Oct 24, 2009
Nếu Thuở Học Chung Dám Tỏ Tình / Vọng Mỹ Nhân - Thơ mới hiện đại VN - Aug 26, 2009
TẾU CHÚT CHƠI - Thơ trào phúng - Aug 14, 2009
Tình Con Ốc Biển - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2009
XƯỚNG HỌA HAY MANG HỌA ? - Thơ mới hiện đại VN - Aug 11, 2009
Đàn Gảy Tai Trâu - Thơ trào phúng - Jul 26, 2009