Mar 25, 2023

Thơ song ngữ

Lẽ Như - Maybe - Lan Tím - Feb 12, 2023
Nguyện cầu Đêm Giáng Sinh - Phan Đức Minh - Dec 22, 2022
Mắt Em Không Rời Xa Anh - Lê Minh Sơn - Nov 11, 2022
Thơ Thiền - Sep 09, 2022
Phút Cuối Năm Cũ - Lan Tím - Sep 09, 2022
The Price Of Being A Mother / Lòng Mẹ Hy Sinh - Nguyễn Dương - Sep 09, 2022
Tâm Tư của Từ Phụ - 4 sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 09, 2022
Chúc Mừng Năm Mới - Trúc Thanh Tâm - Sep 09, 2022
Trăng Xa - The Distant Moon - Thiếu Khanh - Sep 09, 2022
Cát và Đá - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 09, 2022
Xin Đổi Kiếp Này - Nguyễn Bích Ngân - Thanh Thanh - Sep 09, 2022
Học Tiếng Anh Qua Thơ - Bài Thơ Giúp Ghi Nhớ 3000 từ tiếng Anh - GS Ngô Bảo Châu - Sep 08, 2022
The Rubaiyat - By Omar Khayyám (bản dịch tiếng Anh) - Omar Khayyám - Sep 08, 2022
Vĩnh Biệt Hiền Đệ NVL - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 08, 2022
Trái Tim Yêu - Thanh Thanh - Sep 08, 2022
Tôi Đi Rồi - 4 sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 08, 2022
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ - Hà Thượng Nhân - Sep 08, 2022
Bốn Phương Chữ Nghĩa Buồn Vui: - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Sep 08, 2022
Bình minh - Lan Tím - Aug 20, 2022
Vinh Danh Những Vì Sao Đất Nước - Thanh Thanh - Jul 06, 2022
Dòng Sông Oanh Liệt - Phan Đức Minh - May 12, 2022
Đổi cả thiên-thu tiếng mẹ cười - Thanh Thanh - May 09, 2022
Vinh-danh những vì sao đắt nước - Thanh Thanh - May 02, 2022
Con Là Con Mèo Trạng Quỳnh Của Mạ - Thanh Thanh - Apr 06, 2022
Tháp Chuông Giáo Đường - Phan Đức Minh - Jan 10, 2022