Oct 19, 2021

Tác giả

Thanh Thanh

Tất cả các bài của tác giả Thanh Thanh:

Cây Mùa Thu Với Người - Thơ song ngữ - Sep 22, 2021
Cảm Tạ Hoa Kỳ - Thơ song ngữ - Jul 07, 2021
Khóc Cha - Thơ song ngữ - Jun 24, 2021
Khi Tôi Chết - Thơ dịch - Jun 10, 2021
Chúa Phục Sinh - Thơ dịch - Apr 07, 2021
Người Bệnh Trọn Đời - Thơ mới hiện đại VN - Oct 13, 2020
Lệ Châu - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2020
Tiếng Hót Của Loài Chim Xứ Xa - Thơ song ngữ - Sep 06, 2020
Hà Nội - Thơ mới hiện đại VN - Aug 19, 2020