Jul 22, 2024

Tác giả

Thanh Thanh
Hình ảnh
#1

Tất cả các bài của tác giả Thanh Thanh:

Chiều Cuối Năm - Year-end Afternoon - Thơ dịch - Dec 30, 2023
Cảm Tạ Hoa Kỳ & Thank You, Ametrica! - Thơ song ngữ - Nov 26, 2023
Chưa bao giờ buồn thế/It has never been so sad - Thơ dịch - Oct 12, 2022
Tự Bạch - Thơ mới hiện đại VN - Sep 09, 2022
Trái Tim Yêu - Thơ song ngữ - Sep 08, 2022
Vinh Danh Những Vì Sao Đất Nước - Thơ song ngữ - Jul 06, 2022
Đổi cả thiên-thu tiếng mẹ cười - Thơ song ngữ - May 09, 2022
Vinh-danh những vì sao đắt nước - Thơ song ngữ - May 02, 2022
Xuân Hạnh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 25, 2022
Con Là Con Mèo Trạng Quỳnh Của Mạ - Thơ song ngữ - Apr 06, 2022
Xuân-Lộc - Thơ mới hiện đại VN - Mar 15, 2022
Chiều - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2022
Hạnh Phúc - Thơ mới hiện đại VN - Feb 04, 2022
Cây Mùa Thu Với Người - Thơ song ngữ - Sep 22, 2021
Cảm Tạ Hoa Kỳ - Thơ song ngữ - Jul 07, 2021
Khóc Cha - Thơ song ngữ - Jun 24, 2021
Khi Tôi Chết - Thơ dịch - Jun 10, 2021
Chúa Phục Sinh - Thơ dịch - Apr 07, 2021
Người Bệnh Trọn Đời - Thơ mới hiện đại VN - Oct 13, 2020
Lệ Châu - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2020
Tiếng Hót Của Loài Chim Xứ Xa - Thơ song ngữ - Sep 06, 2020
Hà Nội - Thơ mới hiện đại VN - Aug 19, 2020