Nov 24, 2017

Tác giả

Nguyễn Văn Gia

Gia Nguyen
nguyen_van_gia@yahoo.com

Kính gởi Ban Biên Tập
Sài Môn Thi Đàn là một trang hay và đẹp.
Tôi muốn có một ít đóng góp với mục thơ.
Trân trọng cảm ơn.


Nguyễn Văn Gia

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Văn Gia:

Nhìn Gió Đầy Hiên/Nhẹ Nhàng Như Mây /Mong manh Sợi Khói - Thơ mới hiện đại VN - Nov 18, 2017
Tôi không thích xem phim The Vietnam War - Thơ mới hiện đại VN - Nov 13, 2017
Chờ Ai Cửa Phủ Cuối Chiều - Thơ mới hiện đại VN - Nov 13, 2017