Jun 23, 2024

Thơ song ngữ

Chúc Mừng Năm Mới
Trúc Thanh Tâm * đăng lúc 02:25:51 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 1978
Hình ảnh
#1
#2
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Rượu xuân tràn ngập tiếng cười
Rượu tình duyên tặng những người đang yêu
Rượu đời vinh nhục giàu nghèo
Rượu nhân nghĩa rót chia đều thế gian .

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

CÁC BẢN DỊCH ( Anh - Pháp - Đức ) CỦA THÂN HỮU :

1. HAPPY NEW YEAR

The wine party to welcome spring roars with laughter
Cups of love for people who are loving
Cups of life full of ups and downs for the rich and the poor
Cups of kindness and gratitude to share with all human beings .

NGUYỄN KHẮC PHƯỚC
( Đà Nẵng )

2. HAPPY NEW YEAR

The Cup of Spring - full of laughters
The Cup of Love - for all Lovers
From all walks of Life, wine bitter or sweet
Should be shared around the planet .

LÊ TUẤN ĐẠT
( Biên Hòa )

3. HAPPY NEW YEAR

 
Alcohol Spring's cups is overflowing of laughter
Love's alcohol has donated for people who are loving
Life's alcohol is the honor, shame, rich, poor
Alcohol of benevolence and righteousness to pour evenly divided for world.

VŨ ĐÌNH NINH
( Quy Nhơn )


4. BONNE ANNÉE

Les tasses de vin printemps déborde de rire
Vin d'amour à donner aux gens qu'ils sont aimés
Vin de la vie est l'honneur, de honte, riche, un pauvre
Vin de bienveillance et justice à verser uniformément divisé pour monde.

VŨ ĐÌNH NINH
( Quy Nhơn )


5. FROHES NEUES JAHR

Der Kelch des Frühlings voller Lachen
Der Kelch der Liebe für alle Liebenden
Der Kelch des Lebens mit allen Höhen und Tiefen
Der Kelch der Nächstenliebe gleichmässig verteilt auf Erden.

TRƯƠNG LÂM MỘNG THÚY
( Thụy Sĩ )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.