May 25, 2024

Thơ song ngữ

Cát và Đá
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh * đăng lúc 01:12:17 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 1959
Hình ảnh
#1

 

4 Sinh Ngữ  (Việt - Anh - Pháp -Tây Ban Nha)

Bài thơ nầy dựa vào Youtube "Câu chuyện Cát và Đá" được tóm tắt như sau: Hai chàng thanh niên đi trên sa mạc, ban đầu vui vẻ trò truyện, nhưng sau đó, không biết ly do gì sinh ra cãi vã, rồi chàng A tức giận đánh chàng B...Chàng B không nói gì, vội viết ngay trên cát sự cố vừa xảy ra.

Hai chàng vẫn tiếp tục cuộc hành trình... và gặp một hồ nước, chàng B liền xuống khoát nước rửa mặt cho đờ nóng, chẳng may trượt chơn té xuống hồ sâu..Chàng A vội nhảy xuống cứu bạn mình...Sau khi lên bờ, chàng B liền lấy dao khắc trên đá hành động cứu người của bạn mình...Chàng A ngạc nhiên hỏi chàng B lý do nào khi thì viết trên cát lúc lại khắc trên đá....

 

1. Cát và Đá. (Việt nam)

2. Sand and Rock. (English)

3. Sable et Pierre. (Français)

4. Arena y Roca. (Español)

Bạn đánh tôi rồi, đau đớn thay !

Tôi ghi trên cát phút giây nầy,

Để đừng nhớ lại hành vi ấy,

Thời điểm đau buồn dễ vụt bay..

 

Bạn giúp vài điều, tôi cũng ghi,

Ghi giờ ghi phút bất cứ gì,

Phen nầy tôi lại khắc trên đá

Để nó đừng phai, gió cuốn đi..

 

Bạn làm mỗi chuyện, tôi chép luôn,

Ghi cả hân hoan lẫn khổ buồn,

Hầu nhở nhắc tôi ngày tháng lại,

Nhưng tùy nơi viết dễ nhìn trông.

 

Lâu nay bạn đã giúp tôi nhiều,

Thoải mái tuổi già lúc quạnh hiu.

Trao đổi tâm tình như ruột thịt,

Ân cần thăm hỏi sớm hay chiều.

 

Chiều nay tôi định ra biển ngồi,

Viết hết nỗi lòng trên bãi thôi.

Để sóng dồn lên hay gió thổi,

Những gì không đẹp cuốn nhanh trôi.

 

Phước Tuyền Ngô Quang Huynh  (Feb. 4, 2009)

 

 

 

 

Sand and Rock

You hurt me ...  It's a big sadness,

I record this event on the sand,

With expectations to forget this awful act in the land,

This bad time will fly away easily and quickly...

 

 

When you give me any assistance, I also noted,

To record the hours and the minutes of each incident,

I immediately carve into stone this good moment

So it will not fade or be swept away with the wind.

 

When you do anything, I always mark your deeds,

I record both the joys and sadness exactly,

To remind me about each moment incessantly,

However, it depends on where it is written.

 

You have helped me a lot through the years,

I feel very glad and comfortable when I reach the sunset age,

Exchanging warm sentiments like brothers without breakage,

Often mutually visiting in the morning or in the evening.

 

This afternoon, I'm planning to go the beach.,

To write on the sand all of my uneasy feelings,

For the movement of the waves and the wind

Will sweep away all these inconveniences ...

 

Phước Tuyền Ngô Quang Huynh (April 11, 2016)

 

 

 

 

Sable et Pierre

 

Vous me frappez ... C'est une grande tristesse !

J'enregistre cet événement sur le sable,

Pour ne plus voir cet acte coupable,

Ce mauvais temps va s'envoler facilement et rapidement...

 

Vous m'aidez quelque chose... j'ai également noté,

Pour marquer les heures et les minutes de chaque incident

Je le sculpte sur la pierre sans hésitation en ce moment,

Pour ne pas se décolorer et le vent ne peut pas balayer...

 

N'importe que vous faites, j'écris votre acte toujours,

Pour enregistrer exactement la joie et la tristesse,

Pour me rappeler ces spéciales dates sans cesse,

Mais, selon l'endroit où ils sont écrits...

 

Vous m'avez aidé beaucoup pendant des années,

Je me sens heureux et confortable à mon vieil âge,

Pour échanger nos sentiments avec bonne image

Souvent visitation est faite entre nous le matin ou le soir..

 

Cette soirée, j'ai l'intention d'aller à la plage,

Afin d'écrire sur le sable tous les malaisés sentiments,

Pour que le mouvement des vagues et du vent,

Puissent nettoyer tous ces inconvénients ...

 

Phước Tuyền Ngô Quang Huynh (April 11, 2016)

 

 

 

 

 

Arena y Roca

Usted me pegaste... Es muy triste,

Escribo este evento en la arena,

Esperar que este horrible acto en la tierra.

Volará con facilidad y rapidez sin rastro .

 

Cualquier cosa ayúdame, también me noto,

Marco las horas y los minutos de cada incidente,

Tallé en la piedra este momento inmediatamente,

Porque no llueve borra ni el viento puede barrer.

 

Todo que hacen, escribo su obra siempre,

Para guardar solamente la alegría y la tristeza.

Para recordar estas fechas en todo día

Sin embargo dependiendo de donde está escrito...

 

Usted me ayudó mucho durante los años,

Estoy muy contendió en la edad del crepúsculo,

Cambio de sentimientos cálidos como hermanos,

A menudo, visita se realiza por la mañana o en la tarde...

 

Esta tarde, Justo yo voy a la playa,

A escribir sobre la arena todos los desgraciados sentimientos.

Por el movimiento de las olas y dos vientos,

Pueden limpiar todos esos inconvenientes..

Phước Tuyền Ngô Quang Huynh (Aril 14, 2016)

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.