Gia Nguyễn cùng với Võ Thị Như Mai.

Vui...
Bài thơ được cô giáo Võ Thị Như Mai
(Úc Đại Lợi) dịch sang tiếng Anh  &
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên phổ thành
ca khúc


@@@@@

NHƯ KHÓI NHƯ SƯƠNG

Mong manh
như sợi khói
Chẳng cầm được trên tay
Đã giấu đi nỗi nhớ
Thế mà
ai cũng hay

Lòng
hương bưởi
hương cau
Gởi tình
theo ngọn gió
Lênh đênh hoài đi nhé
Yêu chi
cực lòng nhau

Chông chênh
là nỗi nhớ
Tình như
giọt sương mai
Ai về
qua chốn cũ
Khơi chút tàn tro bay

Tình như là
sợi khói
Chẳng cầm được trên tay
Đã giấu trong túi áo
Rứa mà
ai cũng hay.

Nguyễn Văn Gia

🍀

LIKE SMOKE LIKE MIST

Fragile
like a strand of smoke
Impossible to be held
The longing has been hidden
Though
Everyone knows

My soul
filled with scent of grapefruit
scent of areca
Sending my affection
to the wind
that keeps blowing
Why in love
That could cause each other’s sorrow

The unsteadiness
seems to be our longing
Love is like
a morning dew
Whoever returns
to our old place
To stir the ashes dancing with grace

Love is like
a strand of smoke
impossible to be held
It has been hidden in a pocket
Though
Everyone knows

Translated into English
by Võ Thị Như Mai


🥀❤🥀