May 22, 2024

Thơ song ngữ

Công Cha Như Núi Thái Sơn của Huệ Thu & Thanh Thanh dich
Huệ Thu * đăng lúc 11:51:37 AM, Jun 17, 2023 * Số lần xem: 2544
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4
#5

                              * đăng lúc 07:05:06 AM, Jun 16, 2012 * Số lần xem: 2275

                           
 
    Công Cha Như Núi Thái Sơn thơ Huệ Thu
            translation by THANH-THANH

 
 

 Công cha như núi Thái Sơn

Câu thơ ấy thuộc từ thời tấm bé
Nay nhắc lại mà lòng như ứa lệ


Ðất nước tôi dâu bể nửa đời người
Tôi lên mười đất nước đã chia đôi
Những bà Mẹ bắc Kỳ ào ạt tới
Kể từ đó cuộc đời như đổi mới
Nhưng khắp nơi vẫn khói lửa lầm than
Những chàng trai không một tiếng phàn nàn
Vào trận địa như đi vào cuộc sống !


Con sinh ra chưa kịp xây đắp mộng
Chưa gặp cha con đã chẳng còn cha
Mẹ dạy con mà nước mắt chan hòa

Cha yêu mẹ, yêu con, yêu đất nước
Vì phận sự cha quyết không lùi bước
Lấy thân mình để đền nợ non sông


Con bây giờ coi như tạm thành công
Có dân chủ có tự do phát biểu
Nhưng nhiều lúc lòng con như chợt hiểu
Mẹ tại sao bỏ nước chạy sang đây !
Cha làm sao mất giữa tuổi thơ ngây
Nghe con hỏi lòng Mẹ đau như cắt
Con yêu ạ, giá tự do tuy đắt
Không tự do ta chẳng thể là người
Ngày Của Cha, cháu nhỏ đẹp môi cười
Mẹ sung sướng vì chúng ta được sống
Chữ dân chủ với cha là giấc mộng
Con viết vào bài vị để thờ cha

  
HuệThu

DAD’S MERITIS LIKE MT. EVEREST

 


“Dad’s merit is as immense as Mount Everest!”
That verse since a child I had known with zest,
But now heard again makes tears start to my eyes.


My country has beenhalf of my life in hard times,
Partitioned in two when I was just ten years of age.
The mothers poured from the North in a critical stage
And thenceforth began in the South to revive;
But everywhere anguish continued from war to derive:
The young men with neither complaint nor regret 
Rushed into the battlefields, their hopes on life set.


You were born, not in time yet to build dreams rather,
Not seeing your father yet, you already had no father.
I your Mom brought you up, in tears educated you kid:


Dad loved me, lovedyou – and loved Vietnam sacred,
Fulfilling his duty, not yielding an inch of ground,
Using his body to pay his debt to the country bound.


Now that you might be said to have got some success
Enjoying democracy, liberty, being free to express,
Yet sometime in your innermost you suddenly understand
Why I your mother had to leave home for this land!
I surely felt heart-broken  ̶  my deep grief increased
When as a child you naïvely asked why Daddeceased.
Oh my child, Freedom has its though high price,
But without it we cannot be human beings so nice.
On Father’s Day, watching the smile of each of your chit
I am happy because we are able to live a life fit.
The word Democracy with Dad was such a dream:
Write it on his votive tablet to honor him as we mean.
                      
translation by THANH-THANH


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.