Lẽ Như

Lẽ như không ngày đó
Anh chợt dừng chân em
Và lại gặn hỏi thêm
Sao hôm nay đến trể?

Lẽ như em vẫn thế
Lặng lẽ và thờ ơ
Mặc ân cần trông chờ
Mỗi lần gặp làm ngơ!

Lẽ như mắt đừng thấy
Lẽ như chân cứ đi
Và tai không nghe gì
Thì tim đừng rung chi!

Lẽ như anh làm lơ
Lẽ như em hững hờ
Vườn tình nào bở ngở
Ngọt ngào tựa giấc mơ

Lẽ như không ngày đó
Hơi thở anh hay gió
Lấp đầy trái tim em
Thoáng bay đi dịu êm

Lẽ như không sao đêm
Anh đừng nên cạnh bên
Tim em anh nào thấy
Nhạt nhào tựa mưa êm!

Maybe

Maybe there isn’t that day
You stopped at my face
And questioned me today
Why am I so late?

Maybe I'm just like that
Quietly and nonchalant
Though thoughtful expectant
Everytime, see other i should neglect!

Maybe if eyes can’t see
Maybe if foots keep walk
And ears can not hear
So heart can’t be shake!

Maybe you just ignore
Maybe I don’t look back anymore
Love story won’t be surprises
Sweet moments like dreams

Maybe there isn’t that day
Is your breath or wind
My heart fulfilling
Then smoothly flies

Maybe night doesn’t have starlight
You shouldn’t be by my side
My heart won’t you see
Tearing like rain drop gently!

Lan Tím