Jul 22, 2024

Thơ song ngữ

The Price Of Being A Mother / Lòng Mẹ Hy Sinh
Nguyễn Dương * đăng lúc 04:44:55 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 2668
Hình ảnh
photo by Jacky Parker
#1

The Price Of Being A Mother

It was a cold and rainy day.
The rain finally stopped, only now and then a few drops
Making circular wrinkles on the surface of the lake

By the shore, under a dead hollow tree trunk
A mother goose was lying quietly with her eyes open
She was there, day and night, warming her eggs.

Paying the price to be a mother
Forgetting the cold, the thirst, the hunger
She lay there always on the guard.

Suddenly a furry mammal head emerged in the lake
Nonchalantly heading towards the nest
Like an arrow cutting through the serene water.

The mother goose’s head rose on the defensive
Her companion usually close by was nowhere to be seen
A piercing shriek. Help! Help! Sacrifice.


Nguyễn Dương


Lòng Mẹ Hy Sinh

(Ngô Tằng Giao chuyển ngữ)

Một hôm mưa lạnh ngoài trời
Mưa bay rả rích buông lơi rồi ngừng
Đó đây rơi giữa không trung
Phất phơ vài giọt từ vừng trời cao
Hồ bên lặng lẽ bay vào
Loang thành vòng nhỏ lao xao mặt hồ.

Dưới thân cây mục ven bờ
Lặng yên Ngỗng Mẹ nằm chờ ấp con
Mẹ dương cặp mắt to tròn
Truyền hơi ấp trứng cho con đêm ngày.

Vinh danh tình mẹ đẹp thay
Quản chi đói khát hao gầy tấm thân
Xá chi lạnh lẽo vô ngần
Mẹ nằm ấp trứng xa gần giữ canh.

Chợt đâu trời giữa hồ xanh
Một đầu thú vật lao nhanh bất ngờ
Phóng về tổ ngỗng bên bờ
Như tên rẽ song vút đưa mặt hồ.

Vươn đầu chống trả quân thù
Vì con Mẹ Ngỗng há từ hiểm nguy
Chồng thương kề cận mỗi khi
Giờ đây vắng bóng, bốn bề im hơi
Cứu tôi! Cứu mẹ con tôi!
Tiếng kêu như xé bầu trời. Hy sinh!

NgôTằngGiao

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.