Jan 24, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Loạn
Nhu Khong * đăng lúc 07:15:59 PM, Jul 24, 2020 * Số lần xem: 178
Hình ảnh
#1

 

 

 


      

       Loạn
      
        Hôm nay ta sống thời tao loạn
        Không chiến chinh đời cũng nhiễu nhương
        Vua vẫn ngai vàng ngồi chễm chệ
        Cũng Thượng Thư,Tể Tướng, phủ đường

        Ngày trăm họ áo cơm lầm lũi
        Giọt mồ hôi nước mắt ê chề
        Buổi sáng chưa xong lo buổi tối
        Quần quật đời nuôi lũ ngựa xe

        Có kẻ thành danh cong ngọn bút
        Ngày lại ngày như chiếc móc câu
        Mỗi giọt mực biến thành giọt máu
        Nước mắt mười phương đã bạc màu

        Có kẻ sĩ lánh đời ở ẩn
        Giữa núi rừng sương khói mịt mờ
        Đen trắng đảo điên dòng lịch sử
        Bậc minh quân bỗng hóa tội đồ

        Ta đang sống giữa thời mạt pháp
        Tượng Như Lai ngồi giữa quán bar
        Tên đồ tể hóa thân Bồ Tát
        Giữa tòa sen Phật lẫn với ma

        Ta sống thời rất nhiều khoa bảng
        Nói một câu cũng chẳng ra hồn
        Ra ngõ gặp anh hùng, tiến sĩ
        Đời đời ca tụng những vinh quang

        Nước đau cúi mặt không thành nước
        Ải Bắc xưa rơi đầu Liễu Thăng *
        Vua không phải Vua. Tướng không tướng
        Cho đến nay còn cống người vàng

        Bẻ cây bút ném tung ra biển
        Thấy nước trào sôi như máu xưa
        Nhớ ngày yên ngựa mùa chinh chiến
        Trăm năm còn chảy đến bây giờ.

        nhukhong
        7/2020

    * Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, vua Minh là Tuyên Tông công nhận Lê Lợi làm An Nam quốc vương ( xem Việt Nam là quốc gia độc lập), nhưng yêu sách nhà Lê mỗi khi sang sứ phải mang theo " người vàng Liễu Thăng " ( tượng hình Liễu Thăng đúc bằng vàng ) để đền mạng cho Liễu Thăng bị chém rơi đầu ở ải Nam Quan, kèm theo sản vật địa phương. Để giữ yên bờ cõi, chấm dứt chiến tranh, Lê Thái Tổ chấp nhận việc cống người vàng đó.


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.