Jul 23, 2024

Thơ song ngữ

Loạn - TROUBLE
Nhu Khong * đăng lúc 09:15:17 PM, May 24, 2024 * Số lần xem: 760
Hình ảnh
#1

                     * đăng lúc 07:15:59 PM, Jul 24, 2020 * Số lần xem: 702 

 


                         

       Loạn
      
        Hôm nay ta sống thời tao loạn
        Không chiến chinh đời cũng nhiễu nhương
        Vua vẫn ngai vàng ngồi chễm chệ
        Cũng Thượng Thư,Tể Tướng, phủ đường

        Ngày trăm họ áo cơm lầm lũi
        Giọt mồ hôi nước mắt ê chề
        Buổi sáng chưa xong lo buổi tối
        Quần quật đời nuôi lũ ngựa xe

        Có kẻ thành danh cong ngọn bút
        Ngày lại ngày như chiếc móc câu
        Mỗi giọt mực biến thành giọt máu
        Nước mắt mười phương đã bạc màu

        Có kẻ sĩ lánh đời ở ẩn
        Giữa núi rừng sương khói mịt mờ
        Đen trắng đảo điên dòng lịch sử
        Bậc minh quân bỗng hóa tội đồ

        Ta đang sống giữa thời mạt pháp
        Tượng Như Lai ngồi giữa quán bar
        Tên đồ tể hóa thân Bồ Tát
        Giữa tòa sen Phật lẫn với ma

        Ta sống thời rất nhiều khoa bảng
        Nói một câu cũng chẳng ra hồn
        Ra ngõ gặp anh hùng, tiến sĩ
        Đời đời ca tụng những vinh quang

        Nước đau cúi mặt không thành nước
        Ải Bắc xưa rơi đầu Liễu Thăng *
        Vua không phải Vua. Tướng không tướng
        Cho đến nay còn cống người vàng

        Bẻ cây bút ném tung ra biển
        Thấy nước trào sôi như máu xưa
        Nhớ ngày yên ngựa mùa chinh chiến
        Trăm năm còn chảy đến bây giờ.

        nhukhong
        7/2020

    * Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, vua Minh là Tuyên Tông công nhận Lê Lợi làm An Nam quốc vương ( xem Việt Nam là quốc gia độc lập), nhưng yêu sách nhà Lê mỗi khi sang sứ phải mang theo " người vàng Liễu Thăng " ( tượng hình Liễu Thăng đúc bằng vàng ) để đền mạng cho Liễu Thăng bị chém rơi đầu ở ải Nam Quan, kèm theo sản vật địa phương. Để giữ yên bờ cõi, chấm dứt chiến tranh, Lê Thái Tổ chấp nhận việc cống người vàng đó.

💜🍁💛

Bản dịch tiếng Anh của Tiến Sĩ, nhà thơ Đinh Tấn Phước.

TROUBLE

We are now living in troubled times
It’s troublous times without any warfare
King is still seated imposingly on the throne
Together with ministers, mandarins in his office building
The people are day after day living their lives of hardships and misery silently
Their sweat and tears are so shameful
Worry to meals from morning to evening
They work all day long to bring up bang of mandarins
There are famous men bending their pen-nib
Day after day their lines seem like fish-hooks
Each drop of ink becomes a drop of blood
And everywhere tears are so colourless
Some scholars hide themselves as recluses
In dim and distand forests
History becomes shifty black and white
A clear-sighted king unexpectedly becomes a banisher
We are living in time of despised doctrine
When Buddha’s statue is seated in bars
The butcher changes into Bodhisattva
Ghosts mingle with Buddha on the lotus-shaped seat
Our time is witnessing many people graduated into man-darinhood
What they uttered is worth nothing
Oh! Heroes and doctors are full in streets
They eternally extol glories
Not being a nation if looking down painfully
Lieu Thang was beheaded in former Chi-Lang-pass
King seems not a king and general seems not a general
Up to now gold statue is still paid tribute
I break my pen to throw into the sea
And recognize foaming water like former blood
And remember saddles of fighting times
Which continue to flow forever…

Translator: Dinh Tan Phuoc
 
 
 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.