Mar 02, 2024

Tác giả

Huy Vụ
Hình ảnh
#1
#2

Vụ Nguyễn Huy  nguyenhuyvu62@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Huy Vụ:

Cảm Tác bài thơ chị huệ thu Thăm Mộng Hoài Nhân - Đường thi Việt Nam - Dec 31, 2023
Sài Môn Thi Đàn * - Đường thi Việt Nam - Apr 12, 2023
Cảm Đề sau khi đọc Khúc Ca Quy Ẩn Của Chị Huệ Thu - Đường thi Việt Nam - Apr 11, 2023
Xé tờ lịch cuối năm cảm đề Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Sep 09, 2022
Thơ Chúc Mừng Năm Mới & Khai Bút - Đường thi Việt Nam - Sep 08, 2022
Nối Điêu bài Mời Rượu của SMCN - Thơ nối điêu - Feb 01, 2022
Lời Thề Bão Giông /Sông & trăng và em - Thơ nối điêu - Sep 02, 2020
Vô Thuờng/ Lì/ Nói khoác - Thánh Nổ - Đường thi Việt Nam - Aug 24, 2020
Hư Danh (Luân xa ngũ bộ) - Đường thi Việt Nam - Jun 29, 2020
Em Từ Lục Bát Bước Ra - Thơ mới hiện đại VN - Jun 04, 2020
Người Về/Lẽ Đời/Kinh Kha/Thơ Lại Đem Bày/Nhàm/Niềm Riêng - Đường thi Việt Nam - May 23, 2020
Mở Cửa Sài Môn - Đường thi Việt Nam - Apr 30, 2020
Tho Huy Vu - Đường thi Việt Nam - Apr 24, 2020
Chùm Thơ Huy Vụ MẤY ĐỒNG CHINH - Đường thi Việt Nam - Mar 14, 2019
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Dec 31, 2018
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Aug 29, 2018
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Aug 16, 2018
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Aug 06, 2018
Chùm Thơ Cảm Đề Thu của Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Jul 25, 2018
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú Huy Vụ Cảm hoài 2 - Đường thi Việt Nam - Jun 21, 2018
Chùm Thơ Xướng Họa của Huy Vụ - Thơ xướng họa - Jun 01, 2018
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú của Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - May 24, 2018
Mừng Sinh Nhật Chị Huệ Thu - Đường thi Việt Nam - May 13, 2018
Chửa Già/ Ngậm Ngùi /Cố Đèo /Đường Chiều - Đường thi Việt Nam - May 09, 2018
Độc Ẩm/ Sắc Không/ Thăm Mộ Đạm Tiên - Đường thi Việt Nam - Apr 09, 2018
Thơ Họa: Bút Chưa Buông - Thơ xướng họa - Apr 07, 2018
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú Mạt Pháp Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Mar 29, 2018
Chùm Đường Thi Đầu Xuân của Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Mar 06, 2018
Chùm Thơ Xuân Thất Ngôn Bát Cú Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Feb 12, 2018
Huy Vụ họa Chúc Tết của chị Huệ Thu - Thơ xướng họa - Feb 07, 2018
Chùm Tơ Xuân Mậu Tuất - Đường thi Việt Nam - Feb 05, 2018
Chùm Thơ Xướng Họa của Huy Vụ và Bằng Hữu - Thơ xướng họa - Jan 25, 2018
Chùm Thơ Xuân Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Jan 02, 2018
Chùm Thơ Mùa Giáng Sinh - Đường thi Việt Nam - Dec 25, 2017
Hoàng Hôn Cảm Đề / 2018 /Tự Vấn /Thánh Ca Buồn - Đường thi Việt Nam - Dec 18, 2017
Bác Tú Cao Tay - Họa thơ bác Tú Lắc - Thơ xướng họa - Dec 18, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Nov 18, 2017
Lục Bát Huệ Thu - Huy Vụ kính tặng chị HT - Thơ mới hiện đại VN - Oct 17, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ Đàn Bặt Cung Tơ - Đường thi Việt Nam - Oct 11, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Sep 30, 2017
Sài Môn Quy Ẩn * - Đường thi Việt Nam - Sep 17, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ Thanh Đạm ... - Đường thi Việt Nam - Sep 13, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - - Đường thi Việt Nam - Sep 03, 2017
Giữ Thiện / Tẽn Tò / Nhịp Cầu Thơ - Đường thi Việt Nam - Aug 26, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Mắt Xanh ... - Đường thi Việt Nam - Jun 22, 2017
Chùm Thơ Thất Ngôn bát Cú Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Jun 14, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Hạ ca - Đường thi Việt Nam - Jun 12, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Thơ Nhạt Đường - Đường thi Việt Nam - Jun 08, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Nếu có kiếp sau - Đường thi Việt Nam - Jun 05, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Thú thơ đường - Đường thi Việt Nam - Jun 05, 2017