Dec 13, 2017

Tác giả

Huy Vụ
Hình ảnh
#1
#2

Vụ Nguyễn Huy  nguyenhuyvu62@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Huy Vụ:

Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Nov 18, 2017
Lục Bát Huệ Thu - Huy Vụ kính tặng chị HT - Thơ mới hiện đại VN - Oct 17, 2017
Cảm Đề sau khi đọc Khúc Ca Quy Ẩn Của Chị Huệ Thu - Đường thi Việt Nam - Oct 15, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ Đàn Bặt Cung Tơ - Đường thi Việt Nam - Oct 11, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Sep 30, 2017
Sài Môn Quy Ẩn * - Đường thi Việt Nam - Sep 17, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ Thanh Đạm ... - Đường thi Việt Nam - Sep 13, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - - Đường thi Việt Nam - Sep 03, 2017
Giữ Thiện / Tẽn Tò / Nhịp Cầu Thơ - Đường thi Việt Nam - Aug 26, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Mắt Xanh ... - Đường thi Việt Nam - Jun 22, 2017
Chùm Thơ Thất Ngôn bát Cú Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Jun 14, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Hạ ca - Đường thi Việt Nam - Jun 12, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Thơ Nhạt Đường - Đường thi Việt Nam - Jun 08, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Nếu có kiếp sau - Đường thi Việt Nam - Jun 05, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Thú thơ đường - Đường thi Việt Nam - Jun 05, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Nghe mưa cảm đề - Đường thi Việt Nam - May 30, 2017
Màu kỷ niệm - Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - May 22, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ Ngày không thơ - Đường thi Việt Nam - May 15, 2017
Thơ Tặmg Sài Môn Chủ Nhân Huệ Thu - Đường thi Việt Nam - May 05, 2017
Tiếng Ru Ngàn Năm - Đường thi Việt Nam - May 01, 2017
Tình Nghệ Sỹ - Đường thi Việt Nam - Apr 06, 2017
Màu Thời Gian - Đường thi Việt Nam - Apr 05, 2017
Chùm thơ Khúc Luân Trầm - Đường thi Việt Nam - Apr 01, 2017
Chùm Thơ Xuân Đinh Dậu Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Feb 08, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Thơ chuyển thể - Jan 10, 2017
Xé tờ lịch cuối năm cảm đề - Thơ chuyển thể - Jan 01, 2017
Thơ Noel 2016 - Đường thi Việt Nam - Dec 24, 2016
Thềm Xuân - Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Dec 18, 2016
Chùm Thơ: Chúa sắp giáng trần - Đường thi Việt Nam - Dec 12, 2016
Xé tờ lịch cuối năm cảm đề Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Dec 05, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ: Mắt Biếc - Thơ xướng họa - Nov 28, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ: Nhớ Đông - Đường thi Việt Nam - Nov 21, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Tự Ru Mình - Đường thi Việt Nam - Nov 13, 2016
Nghe “đêm đông “cảm đề ... Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Nov 09, 2016
Lỡ mai tớ chết - Thơ trào phúng - Nov 02, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Bóng Chiều Xưa - Đường thi Việt Nam - Oct 24, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Ta Chẳng Là Ta - Thơ trào phúng - Oct 19, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Mưa Rơi Mênh Mang - Thơ xướng họa - Oct 14, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Tội Tình - Đường thi Việt Nam - Oct 08, 2016
Chùm thơ Bút Nghiên Cảm Thán - Đường thi Việt Nam - Sep 26, 2016
Chùm Thơ Mắt Hưng Yên - Đường thi Việt Nam - Sep 10, 2016
Chùm Thơ Mùa Thu Cho Em - Đường thi Việt Nam - Aug 27, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Vịnh Đàn Ông - Thơ xướng họa - Aug 15, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Chỉ vì tiền - Đường thi Việt Nam - Jul 27, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Jul 22, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Dấu Cũ - Đường thi Việt Nam - Jul 18, 2016
Chùm thơ Huy Vụ : Vỗ Giấc - Đường thi Việt Nam - Jul 14, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ - Chân & Giả ... - Đường thi Việt Nam - Jun 29, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ - Phận Thi Nhân - Đường thi Việt Nam - Jun 11, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Apr 29, 2016