Vô Thuờng

Phế hưng sinh diệt lẽ vô thường
Mới đó mái đầu đã điểm sương
Sen rã bông tàn phai sắc thắm
Cúc vươn đài biếc tỏa nồng hương
Quay lưng còn nhớ câu tan hợp
Nghoảnh mặt nào quên khúc đoạn trường
Được mất bại thành đừng vướng bận
Tẽn tò sực tỉnh giấc hoàng lương.

HV 15/08/2(Triệt hạ)

Nghiên bút chưa buông cũng chỉ vì…
Không kìm nổi giận nhất là khi…
Quân gian tính nước bày mưu sẽ…
Bọn ác ngầm chiêu giở kế thì…
Hãy nhớ thiên cơ xin chớ để…
Đừng quên  binh pháp dẫn như ri…
Văn thơ dẫu biết là không dễ…
Vẫn quyết tâm đo cái độ độ lì…

Huy Vụ

 
Nói khoác

Họa thơ cụ Ngô Linh- xứ đoài

(Bài xướng)

 

Làm cha ông Phủ, chú ông Nghè
Nói khoác cho trời với đất nghe
Sức khỏe: Hạng Vương - Cho một búng!
Cờ cao: Đế Thích - Chấp đôi xe!
Nhẩy tùm xuống biển lôi tàu lại
Chạy tót lên non cõng hổ về
Bữa nọ ra chơi miền hải đảo
Một đàn Tiên nữ phải lòng mê.

Ngô Linh


Thánh nổ
(Bài họa)

Chấp chi cậu Cử với anh Nghè
Thánh nổ muôn vùng khiếp phải nghe
Mưu lược Khổng Minh còn sặc khói
Vi hành Thái Bảo vẫn theo xe*
Bay vào vũ trụ gom sao lại
Lội xuống long cung bắt Nguyệt về
Đã tính trầu cau nhằm đất Trữ * …
Tây Thi Đát Kỷ thảy đều mê.

Huy Vụ

*Thần hành Thái Bảo nhân vật  trong truyện Thủy Hử có phép ngày đi ngàn dặm

* Thôn Trữ La là nơi ở của Tây Thi