ĐÀN BẶT CUNG TƠ

        
Thảo nào đàn bỗng bặt cung tơ.
“Giai phẩm , Nhân văn” hận đến giờ…
Xót kẻ đành lòng chia cách nhạc.
Thương người ép dạ đoạn tình thơ.
Trí dù thông tuệ coi như lẫn.
Mắt dẫu tinh anh cũng giả mờ.
Mãi vẫn chưa nguôi dòng lệ đắng.
Sen hoài thơm ngát giữa bùn dơ.

HV 10/10/2017HỎI THU
        
Qua rồi mù mịt cảnh mưa ngâu.
Sao thấy dường thu vẫn đượm sầu.
Có phải vì thương hoa cúc úa.
Hay là tại xót mảnh trăng thâu.
Mây hằng vạn thế ôm lưng núi.
Nước đã ngàn năm chảy dưới cầu.
Thi sĩ trời đầy thơ với phú
Ta bà vẫn thế có gì đâu.

HV 10/10/17

 
THƯƠNG TIẾC PGS VĂN NHƯ CƯƠNG

Bao người thương tiếc cụ Như Cương.
Một tấm lòng son giữa học đường.
Mặc thế đảo điên tàn với mạt
Thây đời lũng loạn nhiễu cùng nhương.
Ươm mầm giúp vạn cơn mơ thắm.
Chắp cánh cho bao giấc mộng hường.
Theo bước Như Lai về cực lạc.
Mấy dòng kính cẩn nén tâm hương.

HV 10.10/17


NỖI LÒNG THIẾU PHỤ

Chăn thừa gối lạnh phấn son phai.
Tóc úa còn vương mấy sợi dài.
Đêm vắng phòng đơn cơn mộng huyễn.
Canh trường bóng lẻ giấc sầu ai.
Cạn đường lá thắm quên hình liễu.
Đứt lối thư xanh bặt gót hài.
Bóng chim tăm cá khôn tìm lại.
Nỗi lòng thương nhớ khó nguôi ngoai.

HV 11/10/17


MỸ NHÂN

“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung”*
Mỹ nhân giấy bút tả khôn cùng.
Quí Phi đã khiến hưng thành phế.
Đát kỷ làm cho cát hóa hung.
Vương Doãn dụng mưu trừ Đổng Trác.
Phụng Tiên mắc kế hí Điêu thuyền.*
Tây Thi tuyệt sắc Phù Sai thảm.
Kẻ cống Chiêu Quân có phỉ nguyền?*

HV 11/10/17

*Thơ  Lý bạch trong bài “Thanh bình điệu”ngợi ca Dương Quí Phi:
Trông mây nhớ đếm xiêm y ,nhìn hoa tưởng đến dung nhan người đẹp
*Phụng Tiên : tức Lã Bố nhận Đổng Trác làm cha nuôi.
*Hán Nguyên Đế sau khi gả Chiêu Quân cho thiền vu Hung Nô thì hối tiếc.

 
HỎI CỤ TRÍCH TIÊN

Cụ Trích ngày xưa phải thế này.
Gầm trời cuối đất thỏa lòng say.
Mò trăng chúng phán người hâm dở.
Xếp chữ họ chê kẻ đặt bày.
Đọc "Hoàng hạc lâu" liền quẳng bút.
Viết "Thanh bình điệu " chẳng ngừng tay .
Thi nhân kết cục thường bi thiết.
Không nhẽ ngàn sau vẫn giống vầy.
 
HV 11.10.17


U MÊ

Xứ mình lắm chuyện ngẫm hay ghê.
Cách chức nhiều ông hết nhiệm về.
Câu tại câu đương đầy thách thức.
Chữ nguyên chữ cựu lắm nhiêu khê.
Bây giờ dễ thấy nhiều phe phái.
Ngày trước từng nghe đám hội Tề .
Lũ chuột lũ sâu sao lắm thế.
Bao giờ cho hết những u mê ?
 
 HV 11.10.17


 VUI HẠNH NGỘ

Vui lần hạnh ngộ giữa vô thường.
Chia sẻ bao người ta mến thương.
Nhện bởi ghét ruồi tơ mãi nhả .
Tằm vì thương lụa kén hoài vương.
Bỏ xa sáng tối mồi danh lợi.
Cách biệt đỏ xanh chốn hý trường.
Thơ túi rượu bầu say tuý lúy.
Gửi tình theo gió tới muôn phương.

HV 11.10.17


TƠ LÒNG

Chờ hoài thơ tứ mãi không ra.
Heo hắt đèn khuya giấy mực nhòa
Mấy bận toan buông nghe tội bút.
Bao lần tính bỏ lại thương hoa.
Được lời bạn quí tâm như thỏa
Nghe tiếng tri âm lệ muốn òa.
Mới biết bút nghiên tình nặng lắm.
Tơ lòng thắt chặt dễ đâu xa.

HV 12/10/17