Hạ ca

Em thôi áo trắng đã bao mùa.
Phượng cháy đỏ trời hạ tiễn đưa.
Gió vẫn chờ ai ngoài ngõ trúc.
Trăng còn ngóng bạn dưới song thưa.
Ve ngân dạ khúc  tràn canh vắng.
Cuốc gọi hồn quê vỡ khắc thừa.
Giọng hát Khánh Ly nâng nhạc Trịnh.
Đưa người về lại thuở xa xưa.

   HV 10/06/17
       

 Hoa rung ven sông*

 
Hoa lạnh lùng rơi hận bóng chiều.
Quên lời, bướm đã bỏ vườn yêu.
Thề xưa vẫn đó câu vàng đá.
Ước cũ còn đây mảnh lụa điều.
Mây giận nhân tình mây ảm đảm
Gió hờn thế thái gió hoang liêu.
Nhụy tàn cánh héo trôi theo nước.
Lữ khách say mềm chiếc bóng xiê

  HV 11/06/17

*Nhạc phẩm của Phạm Duy thơ Lưu Trọng Lư

        

Lẽ thông cùng

Lẽ đời ai hiểu sự cùng thông.
Biết lối nào đi tới cõi Bồng?
Oán cuộc bể dâu bao bận trải.
Sầu cơn hưng phế mấy lần đong.
Cái duyên chữ nghĩa còn nao dạ.
Món nợ bút nghiên vẫn nặng lòng.
Được mất bại thành đều vậy cả.
Hỏi người tri kỷ biết hay không?

  HV 11/06/17
 

Nhạt bóng tiên nhân


Cứ ngỡ non sông thuở thái hòa.
Con người hẳn sẽ đẹp như hoa.
Nhân luân nghe tiếng ngờ tai điếc.
Đạo lý trông ra ngỡ mắt lòa.
Trong sở quan tham tài hối lộ.
Ngoài đường lại nhũng  khéo kê toa.
Kể ra muôn sự…đau lòng lắm.
Lời dạy tiền nhân bỗng nhạt nhòa.

 HV 12/06/17