Nguyện Cầu Thiên Chúa

Con người ngoại đạo vẫn tin yêu.
Chúa xuống trần ban phúc đủ điều.
Giúp kẻ đau thương sao kể xiết.
Cho người bất hạnh biết bao nhiêu.
Tình kia vời vợi như non thẳm.
Ơn ấy mênh mông tựa sóng chiều.
Xin được lại quì bên thánh giá.
Mong ngài xua sạch nỗi cô liêu.

HV Noel 2017.

 

GIÁNG SINH

      (Thể điệp khúc)

  Chúa xuống trần gian, Chúa xuống trần.
   Tiếng lòng ngân vọng, tiếng lòng ngân.
  Mơ bao bận tết, mơ bao bận.
  Mộng mấy lần xuân, mộng mấy lần.
  Yêu kẻ thẳng ngay ,yêu kẻ thẳng.
   Kính người chân thật ,kính người chân.
  Vang điều ước nguyện vang điều ước.
   Chúa ở gần bên, Chúa ở gần.

                 HV mùa  Giáng sinh 2017

           

 CẦU NGUỆN

  Xin cúi vạn lần  lạy Chúa tôi.
  Cách gì cho lệ đắng thôi rơi.
  Nhân tai reo rắc than lầm đất.
 Bão lụt  bao vây nước trắng trời.
 Cốt cán vênh vang hoài kệch cỡm.
 Dân nghèo khốn khó    mãi chơi vơi.
 Giáng sinh bao trẻ không quần áo.
 Mượn bút con xin cảm mấy lời.

              HV Mùa Giáng Sinh 2017

 

 THÁNH CA BUỒN

Bài thánh ca buồn đêm giáng sinh.
Tại người mê mải kiếm hư vinh.
Đường trần bả lợi nhiều cay nghiệt.
Nẻo thế mồi danh lắm cực hình.
Hết kiếp khôn qua vòng tục lụy.
Nửa đời chửa thoát cõi u minh.
Con xin quỳ lạy bên hang đá.
Cầu Chúa ban cho một chút tình.

                         Mùa Noel 2017