Dec 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Hư Danh (Luân xa ngũ bộ)
Huy Vụ * đăng lúc 10:41:54 PM, Jun 29, 2020 * Số lần xem: 511
Hình ảnh
#1

 

    


Hư Danh
(Luân xa ngũ bộ)

ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ
Tẽn tò thi phú thế nhân lơ
Nhiều anh bĩu miệng kêu thằng dở
Lắm chị trề môi bảo lão khờ
Giấy mực vừa hay điều lạc lõng
Bút nghiên mới cảm nỗi trơ vơ
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Ngán lắm trò gian chuyện giả vờ

Phận tằm nên nỗi phải buông tơ
ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ
Hởi dạ tìm ra người hợp ý
Tê lòng kiếm được kẻ ăn zơ
Câu thơ xướng họa khuây niềm nhớ
Chén rượu giao lưu thỏa nỗi chờ
Gửi gắm tâm tình qua mấy chữ
Gặp nàng kiều nữ dễ chi ngơ

Cố xứ chân mây bóng nhạn mờ
Nửa đời mà vẫn chửa tan mơ
Mất cơn huyễn mộng tâm còn nuối
ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ
Mấy cuộc bể dâu hoài lắng đọng
Trăm năm bia miệng vẫn còn trơ
Thương yêu mượn ý thơ bày tỏ
Nghiên bút chỉ xin chớ ỡm ở
 
Thuyền ai cập bến chất đầy thơ
Dòng nước sông Tương chảy hững hờ
Chén rượu nghe cay khi vận lỡ
Câu thơ thấy đắng lúc sa cơ
Vượt bao huyễn hoặc chân còn cứng
ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ
Trải cuộc nhân sinh dường quá nửa
Vẫn thèm tiếng võng mẹ ầu ơ
 
Bóng nguyệt canh khuya đứng lặng tờ
Hoa tàn sắp rụng ngại chi dơ
Bại thành nào khác chi canh bạc
Được mất chẳng qua một ván cờ
Ngó tới tương lai chân gối mỏi
Soi vào thực tại mái đầu phơ
Luân xa ngũ bộ ai bày vẽ
ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ.

                HV 30/06/2020


 

     

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.