Dec 06, 2022

Đường thi Việt Nam

Mở Cửa Sài Môn
Huy Vụ * đăng lúc 04:21:52 PM, Apr 30, 2020 * Số lần xem: 512
Hình ảnh
#1

Mở Cửa Sài Môn

(Kính tặng Sài Môn Chủ Nhân)*
 
Cửa Sài mở đón khách văn chương
Giữa lúc phượng rơi sắc đỏ đường
Kẻ chốn trời Nam se dạ nhớ
Người nơi đất Bắc dột lòng thương
Câu thơ để bạn bừng môi thắm
Chén rượu cho ai ửng má hường
Mới biết thi đàn ân nghĩa nặng
Một vòng trái đất vẫn tơ vương.

              HV 28/04/2020

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.