CHỬA GIÀ

Đừng nghe tuổi tác bảo ta già
Gặp chớn chân liền đạp hết ga.
Rượu uống say rồi mơ Ngọc Thỏ
Thơ làm tỉnh lại mộng Hằng Nga
Xuân sang dạ vẫn ưa đùa bướm
Hạ tới lòng còn thích ngắm hoa.
Phó mặc muôn điều cho số mệnh
Mai này ai chết chẳng ra ma?

     HV 10/05/18


NGẬM NGÙI
 
Soi vào chén rượu ngậm ngùi thương
Tóc trắng phôi pha giấc mộng thường.
Đêm vắng tịch liêu  đau lệ bút
Canh dài  cô quạnh  xót đài gương
Trông mòn cặp mắt bao biên ải
Bước mỏi  đôi chân bấy dặm trường.
Người  ở đầu sông quên kẻ cuối
Nghe lòng khắc khoải nỗi sầu vương

     HV 07/05/18

CỐ ĐÈO

Viết mãi nhiều khi thấy chán phèo
Lỡ rồi thôi cứ phải đành theo.
Người  đà an định câu duyên phú
Ta vẫn lênh đênh cái phận bèo.
Lội suối băng rừng từng lắm bận
Lên bờ xuống ruộng đã nhiều keo
Mệnh trời hỏi tránh làm sao đặng
Tuổi tác dù cao cũng cố đèo.

   HV 07/05/2018

ĐƯỜNG CHIỀU

Ngơ ngẩn đường chiều bóng hạ sang
Đầm sen khoe sắc trắng chen vàng.
Bầy ve tấu nhạc  ngân tha thiết
Lũ dế hòa đàn vọng chứa chan.
Bút xổ nét tươi thêm mấy tứ
Nghiên trào mực thắm nối dăm hàng.
Rượu đầy nguyên hũ không người uống
Giọt nhớ âm thầm phủ kín trang.

   HV 08/0
5/2018