Sắc & tài
 
     (Thơ nhạt đường)

Sắc tài thật khéo rủ rê nhau.
Kẻ hám hoa khôi kẻ hám giầu.
Trọc phú mất tiền không tiếc nuối.
Giai nhân được bạc ngán gì đâu.
Nọ ông bảy tám yêu mười tám.
Đó kẻ đôi mươi cưới tám đầu.
Lương thiện gặp thời lương thiện bỏ.
Ái tình chóng vánh tính chi lâu.

                                  HV 08/06/17

 
  Thơ nhạt đường
 
Ngọt mãi giờ theo món nhạt đường.
Mệt nhoài điều tiết cái âm dương.
Bỏ niêm mới biết niêm còn cứng.
Phá luật thì ra luật vẫn cường.
Đã thấy bao người tài hóa chảnh.
Từng nghe lắm kẻ dở thành ương.
Thôi ta hãy cứ là ta nhé!
Đeo đuổi mà chi cuộc hý trường.

                           HV 09/06/17

  Bút giữ lề

         (Điệp khúc )
Bút giữ lề thôi, bút giữ lề.
Mặc đời chê dở, mặc đời chê.
Không quên ước cũ, không quên ước.
Chẳng bội thề xưa, chẳng bội thề.
Xa bến hoặc rồi, xa bến hoặc.
Thoát bờ mê nữa, thoát bờ mê.
Lời di nguyện trước, lời di nguyện.
Vẫn vọng về đêm, vẫn vọng về.

                              HV 08.06 17

 Buồn nghiên bút

"Suốt ngày chỉ chúi mũi thơ văn "...
Sợ đứng con tim lúc vợ nhằn.
Mấy bận còn toan trò cuốn gói.
Bao lần đã tính chuyện thu chăn.
Khổ thay lợi lộc dường xa lắc.
Khốn nỗi công danh quá muộn mằn.
Cái nghiệp bút nghiên sao thấy thảm.
Đêm dài dư lệ bỗng đầm khăn.

                                  HV 08.06.17

 
Tiến thoái lường nan
               (Thơ vui)

Một tuần tám thiệp bốn năm nơi.
Có cái sướng nao thấy rụng rời?
Lương lãnh đầu tuần mình vợ quản.
Việc làm suốt tháng tớ đâu ngơi.
Cô em mới biết ưa chèo kéo.
Anh bạn vừa quen khéo vẽ vời.
Tiến thoái đôi đường đều tắc tỵ.
Ly sầu uống mãi vẫn chưa vơi.

                              HV 08.06.17