TIẾT XUÂN CẢM TÁC


Trước ngõ nhành mai đã nở vàng.
Mới hay trời chuyển tiết xuân sang.
Nghe mưa đất bắc tim se sắt.
Thấy nắng trời nam dạ ngỡ ngàng.
Mấy chén rượu đào sao đắng đót.
Đôi dòng thi luật lại miên man.
La đà ong bướm trong vườn trước.
Nghiên bút vì đâu cứ bẽ bàng…

  HV thềm xuân MT

 
HỌA THƠ CHỊ TRÚC LỆ

CHÚC XUÂN MẬU TUẤT                           

 (bài xướng)

Đông Phong phơi phới trải hương Xuân.
Én liệng trời xanh mây trắng ngần.
Bút nở vần say mừng Mặc Khách.
Thơ dâng tứ đẹp chúc Tao Nhân.
Vui Tam Thiên kỷ nguồn văn  lộng.
Đón Mậu Tuất Niên mạch Phú tân.
Bốn bể anh em vui nghĩa Bạn.
Nối vòng tay lớn kết tình thân..

  Trần Lệ Khánh—Trúc Lệ.


ĐỢI XUÂN

(bài họa)
Mai đào tỏa sắc đợi nàng xuân.
Má đỏ thi nương thoáng ngại ngần.
Lối sớm thong dong hình hiệp khách.
Đường chiều yểu điệu bóng giai nhân.
Muôn nơi tất bật cùng đưa cựu.
Khắp chốn từng bừng lại đón tân.
Chợt tiếng còi tàu xa vọng lại.
Thương người khắc khoải ngóng  nhân thân.

  HV thềm xuân MT

 
ĐƯỜNG THI

Lại viết đôi dòng giữa lúc say.
Thi Đường khe khắt vốn xưa nay.
Tám câu diệu vợi hân hoan ngập.
Bảy chữ kiêu sa lạc thú đầy.
Gặp tứ phiêu diêu như cưỡi gió.
Theo vần đúng điệu tựa đi mây.
Bao phen tính bỏ mà không đặng.
Mấy chén liêu xiêu hứng lại cày.

  HV thềm xuân MT


ĐỔI HÀNG
Vui cuối năm

Tết này bỏ rượu chuyển dùng ken. ..
Uống mãi ly con rõ thể quèn.
Một cuốc xe bồn không tốn sức.
Đôi vòi cứu hỏa lạ rồi quen.
Tây nguyên một thuở vang danh lớn.
Phú Mỹ từ đây xoá sạch hèn
Cao thủ lưu linh nhìn vãi khiếp.
Đông Đoài chắc hắn khối em ghen.
                           
HV thềm xuân MT


BỘI THỰC THƠ

“Con tự lòi ra…” quả khá nhiều …*
Chỉ vì bia rượu thả ga phiêu.
Mấy chai quốc lủi tuôn ngàn ý.
Dăm vại bia hơi nhả vạn điều.
Gặp gái tất nhiên văn xuất bạo.
Thấy thù lập tức võ ra chiêu.
Ngày đông tháng hạ sao chẳng thấy?
Nghiên bút xem ra cũng lắm điều…
                                    
HV xuân MT

*Mượn ý thơ cụ Tú Xương