Dec 01, 2023

Đường thi Việt Nam

Chùm Thơ Huy Vụ - Thú thơ đường
Huy Vụ * đăng lúc 10:14:41 AM, Jun 05, 2017 * Số lần xem: 961
Hình ảnh
#1

 

Thú thơ đường 

Đành lấy thơ Đường tạo thú vui. 
Quen rồi lối cũ dễ chi lui. 
Vừa ngưng mấy bữa trang sầu nhớ. 
Mới nghỉ vài hôm bút ngậm ngùi. 
Học thói ngông gàn không nịnh hót. 
Theo dòng chính khí chẳng luồn chui. 
Dẫu nghèo giữ tánh luôn ngay thẳng. 
Quẳng hết đau thương đón ngọt bùi. 
                                   HV 01.06.17

 

 

Bạn phây

 

Bạn kết trên phây kể đã nhiều.

Chân  thành  quí trọng với thương yêu

Giao lưu sớm tối cùng muôn sự

Chia sẻ ngày đêm muốn đủ điều.

Đối ẩm ngất ngây ly rượu đượm.

Mạn đàm chan chứa áng thơ phiêu.

Trong lòng cảm rõ điều vi diệu.

Vẳng tiếng đàn ai gảy khúc Kiều.

                                 HV 01/06/17

 Xin dừng trách mẹ âu cơ.

Xin đừng oán trách mẹ Âu Cơ. 
Trăm trứng có khôn hẳn có khờ. 
Đó kẻ anh hào luôn sống đẹp. 
Kia phường đốn mạt chỉ ăn dơ. 
Gương Trần Ích Tắc bao ô nhục. 
Tấm ảnh Quang Trung chẳng ố mờ. 
Nhớ mãi ngàn năm mình bắc thuộc. 
Sơn hà nguy biến dám đâu ngơ. 
                                    HV 02.06.17

 

Vấn vương

 

Nửa kiếp phù sinh trải gió sương.

Hỏi ai còn gắng giữ luân thường.

Kìa lời tiên tổ đang sao nhãng.

Nọ sách thánh hiền để mục chương.

Đã hết rồi ư  người tuấn kiệt?

Sao không thấy nữa kẻ can trường.

Bút nghiên giờ cũng khôn bày tỏ.

Khắc quạnh canh trường dạ vấn vương.

                                         HV 03.06/17

  Thao thức

             (Bài xướng)

Tự thuở Châu Trần cách biệt nhau
Thương người giang vĩ, kẻ giang đầu(*)
Tìm hương gối mộng sầu xa vắng
Giở bức thơ lòng nhớ thẳm sâu
Bến cũ thuyền manh về viễn xứ
Thềm xưa nguyệt lạnh rọi cô lầu
Chong đèn lại thức cùng đêm quạnh
Một bóng âm thầm đợi bấy lâu.

                              Nguyễn Gia Khanh 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.