Lục Bát Huệ Thu


Huy Vụ kính tặng chị HT


Đọc thơ lục bát Huệ Thu
Ngỡ như là tiếng lời ru thuở nào
Bao tha thiết bấy chênh chao
Lắm se sắt lắm ngọt ngào thế nhân

Hữu duyên trên quãng đường trần.
Gặp bài thơ chị si sân nhạt liền.
Cho dù giữa chốn cô miên.
Dẫu trong thương hải tang điền nhân gian.

Luân trầm một kiếp đa đoan.
Vần thơ lục bát vẫn chan chứa tình.
" Đầu non mây trắng " lung linh.
" Khúc ca qui ẩn " trang kinh vô thường.

Nao lòng " Cuối biển mù sương ".
Ngàn năm. .. bến cũ dễ thường vẫn trăng.
Thương đời tơ nhện còn giăng.
Ai gieo lục bát thưa rằng : Huệ Thu.

Đoạn trường khi trước Nguyễn Du.
Thời nay ở phía xa mù trời Tây.
Muôn câu lục bát đong đầy.
Nhớ thương nhuộm tím trời mây xứ người.

HV