Dec 06, 2022

Tác giả

Huy Vụ
Hình ảnh
#1
#2

Vụ Nguyễn Huy  nguyenhuyvu62@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Huy Vụ:

Màu kỷ niệm - Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - May 22, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ Ngày không thơ - Đường thi Việt Nam - May 15, 2017
Thơ Tặmg Sài Môn Chủ Nhân Huệ Thu - Đường thi Việt Nam - May 05, 2017
Tiếng Ru Ngàn Năm - Đường thi Việt Nam - May 01, 2017
Tình Nghệ Sỹ - Đường thi Việt Nam - Apr 06, 2017
Màu Thời Gian - Đường thi Việt Nam - Apr 05, 2017
Chùm thơ Khúc Luân Trầm - Đường thi Việt Nam - Apr 01, 2017
Chùm Thơ Xuân Đinh Dậu Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Feb 08, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Thơ chuyển thể - Jan 10, 2017
Xé tờ lịch cuối năm cảm đề - Thơ chuyển thể - Jan 01, 2017
Thơ Noel 2016 - Đường thi Việt Nam - Dec 24, 2016
Thềm Xuân - Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Dec 18, 2016
Chùm Thơ: Chúa sắp giáng trần - Đường thi Việt Nam - Dec 12, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ: Mắt Biếc - Thơ xướng họa - Nov 28, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ: Nhớ Đông - Đường thi Việt Nam - Nov 21, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Tự Ru Mình - Đường thi Việt Nam - Nov 13, 2016
Nghe “đêm đông “cảm đề ... Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Nov 09, 2016
Lỡ mai tớ chết - Thơ trào phúng - Nov 02, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Bóng Chiều Xưa - Đường thi Việt Nam - Oct 24, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Ta Chẳng Là Ta - Thơ trào phúng - Oct 19, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Mưa Rơi Mênh Mang - Thơ xướng họa - Oct 14, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Tội Tình - Đường thi Việt Nam - Oct 08, 2016
Chùm thơ Bút Nghiên Cảm Thán - Đường thi Việt Nam - Sep 26, 2016
Chùm Thơ Mắt Hưng Yên - Đường thi Việt Nam - Sep 10, 2016
Chùm Thơ Mùa Thu Cho Em - Đường thi Việt Nam - Aug 27, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Vịnh Đàn Ông - Thơ xướng họa - Aug 15, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Chỉ vì tiền - Đường thi Việt Nam - Jul 27, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Jul 22, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ : Dấu Cũ - Đường thi Việt Nam - Jul 18, 2016
Chùm thơ Huy Vụ : Vỗ Giấc - Đường thi Việt Nam - Jul 14, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ - Chân & Giả ... - Đường thi Việt Nam - Jun 29, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ - Phận Thi Nhân - Đường thi Việt Nam - Jun 11, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ - Đường thi Việt Nam - Apr 29, 2016
Chùm Thơ Trào Phúng - Thơ trào phúng - Apr 14, 2016
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú - Thơ trào phúng - Apr 11, 2016
Nghe cuốc kêu cảm tác - Đường thi Việt Nam - Apr 06, 2016
Tâm Tư Thằng Cuội/ Ngày Cá/ Phân Vân - Đường thi Việt Nam - Apr 01, 2016
Chùm Thơ Xướng Hoạ Chuyện Nhà Mõ - Thơ xướng họa - Mar 30, 2016
Chùm Thơ Xướng Hoạ - Thơ xướng họa - Mar 28, 2016
Đồng Bệnh Tương Lân - Đường thi Việt Nam - Mar 27, 2016
Chùm Thơ Huy Vụ Hài Cuối Tuần - Thơ trào phúng - Mar 13, 2016
Chùm Thơ Tết Bính Thân - Đường thi Việt Nam - Feb 08, 2016
Nỗi Niềm - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2016
Khai Bút Xuân Bính Thân - Đường thi Việt Nam - Feb 08, 2016
Chùm Thơ Xuân - Đường thi Việt Nam - Feb 05, 2016
Chúc Xuân / Mừng Xuân - Thơ xướng họa - Feb 05, 2016
Xuân Viễn Xứ & Đại Tiệc - Đường thi Việt Nam - Jan 16, 2016
Ồn Giấy Mực & Khoảng Cách - Đường thi Việt Nam - Jan 15, 2016
Mau Đi - Thơ trào phúng - Jan 14, 2016
Lãng Hồn Tháng Giêng / Niềm Riêng - Thơ xướng họa - Jan 09, 2016