Sep 24, 2023

Đường thi Việt Nam

Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú Huy Vụ
Huy Vụ * đăng lúc 08:42:31 AM, Aug 29, 2018 * Số lần xem: 1069
Hình ảnh
#1

 

 

Hết duyên

 

Hết duyên thời chớ gượng mà chi.

Dẫu cố bao nhiêu chẳng ích gì.

Thấy dạ bâng khuâng dường lắm bận

Nghe lòng bịn rịn cũng nhiều khi.

Như con thuyền cũ không về bến

Tựa cánh hoa xưa đã lỡ thì.

Xin chấp nhận mình không oán trách

Hòa cùng nghiên bút quẳng sầu đi.

                                     HV 24/08/18

 

 

“Người đáng cùng nói mà chẳng nói là mất lòng người,người không đángcùng nói mà nói là uổng lời.Người trí không để mất lòng người và để uổng lời nói.”

“Thất nhân, bất khả dữ ngôn.nhi dữ chi ngôn. Thất ngôn, trí giả bất thất nhân, diệc bất thất ngôn.”

Ngôn ngữ

 

Với loại phàm phu chớ uổng lời.

“Nhất ngôn cửu đỉnh” phải đâu chơi.

Anh hào hội thoại vui tròn kiếp

Tuấn kiệt quay lưng phí một đời.

Kẻ ác buông câu chua chát bủa

Người hiền cất tiếng đắng cay vơi.

An nguy sẵn ở trong tiềm thức.

Lời nói thành tâm động đất trời.

                             HV 24/08/18

Đổi thay

 

Như giọt sương mai trước nắng hồng

Vô thường biến đổi sắc thành không.

Bao chiều đắm đuối say như mộng

Một sáng dửng dưng lạnh tựa đồng.

Chiếc lá lìa cành còn nhớ cội

Con thuyền cập bến đã quên sông.

Thói đời sáng thắm chiều phai nhạt

Chẳng có tình nao mãi ấm nồng

 

Chẳng có tình nao mãi ấm nồng

Thế thời nhất sĩ lại nhì nông.

Kẻ chân rất dở đường tô lục

Người giả thường hay lối chuốt hồng.

“Lạc nước hai xe đành bỏ phí

Gặp thời một tốt cũng thành công”.

Giữa khi đạo lý đang suy mạt

Người ngợm vàng thau dễ đánh đồng.

                                    HV 25/08/18

 

 

 

 

Họa thơ tú @

 

Lẽ đời xuôi ngược
( Lưỡng đầu xà thuận nghịch)

BÀI HỌC đầu tiên phải HỌC BÀI
HAI LẦN sát hạch vớt LẦN HAI
KIẾN ĂN xác cá từng ĂN KIẾN
AI PHỤ lòng người đã PHỤ AI
ĐẠI HỌC liên thông liều HỌC ĐẠI
TÀI GIA trí thức giữ GIA TÀI
QUÝ THẦY hiếu thuận nên THẦY QUÝ
KHAI TỰ đầu xuân bản TỰ KHAI.

                                           Tú @

Khai thừa

(Bài họa)

 

BÀI RA hóc búa kẻ RA BÀI

HAI BÁC vò đầu khổ BÁC HAI.

BẠN GIỠN nghe vui rồi GIỠN BẠN

AI ĐÙA thấy sướng cứ  ĐÙA AI.

LỘC KHÔ lốc rượu càng KHÔ LỘC

TÀI HÃM làm thơ tổ HÃM TÀI.

ĐỔI MỚI chừng nao thì MỚI ĐỔI

KHAI THỪA luận kết lại THỪA KHAI

                                      HV 26/08/18

Bút hợp hòa

(Thể đối xứng)

 

Ta mến thơ rồi thơ mến ta

Xa tình nhớ lại nhớ tình xa.

Thiết tha lời đẹp lời tha thiết

Mà mượt ý hay ý mượt mà.

Hát tiếng vang xa vang tiếng hát

Ca lời vọng khắp vọng lời ca.

Họa vui cùng bạn cùng vui họa

Hòa hợp bút nghiên bút hợp hòa

                                        HV 26/08/18

 

 

 

HỌA THƠ THI LÃO TRẦN ĐÌNH THƯ

 

“Kết liễu”lương duyên

          (Bài xướng)

Tuổi nay đã ngự tám ba rồi
Sức khỏe mỗi ngày một đổi “ngôi”.
Đành đoạn nàng thơ cho phải phép,
Buông xuôi cây bút biết là tồi.
Ca bài tạm biệt... run run giọng
Nói khúc chia ly... khợp khợp người.
“Kết liễu” lương duyên lòng quặn thắt
Không gian lắng lại những bồi hồi.

                               Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

 

Vượt ngưỡng trăm năm
(Bài họa)

Tám muơi ba tuổi trải nhiều rồi 
Theo lối ông Bành để soán ngôi 
Sức sánh Liêm Pha âu chẳng kém 
Tài so Tư Mã cũng không tồi. 
Tâm an thơ mãi yêu điều nghĩa 
Tính định chữ luôn trọng nết người. 
Bầu rượu túi thơ tung tẩy khắp 
Trăm năm mốc giới vượt ba hồi 
                               HV 25.08.18

 

 

 

 

Tùy duyên

 

Tình người muôn sự phải tùy duyên

Chớ ép- đừng trông ở bạc tiền.

Nọ kẻ hồng nhan thường mệnh bạc

Kia người đồng bệnh mới tương liên.

Chỉn chu lắm lúc còn  mua bực

Gắng gượng nhiều khi chỉ chuốc phiền.

Phật dạy Nho răn …xin lãnh giáo.

Tâm thành tính định vạn bề yên

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.