Dec 03, 2022

Đường thi Việt Nam

Thơ Chúc Mừng Năm Mới & Khai Bút
Huy Vụ * đăng lúc 10:39:48 PM, Sep 08, 2022 * Số lần xem: 921
Hình ảnh
#1

                           See the source image

                                   MẬU TUẤT

                                Xuân mới tiễn gà đón KHUYỂN đây.
                                MỘC TỒN nghe tiếng khối anh say.
                                Nhân tình những ước đừng như CHÓ.
                                Thế thái hằng mong chớ giống CẦY.
                                Gầy yếu  thời năng xơi NHỤC CẨU.
                                Cân thừa xin chớ hạ CỜ TÂY.
                                Niềm vui có được thằng cu “CÚN”.
                                MẬU TUẤT quanh năm sướng thế này.

                                                     HV xuân Mậu Tuất


                                        
Image result for hoa xuan dep hinh dong images

                                  KHUYỂN MÃ

                                Khuyển mã thế mà lại có nhân.
                                Đâu  chê chủ khó với gia bần.
                                Đói no suốt kiếp không quên nghĩa.
                                Ấm lạnh một đời chẳng phụ ân.
                                Thây kệ tình đời luôn biến đổi.
                                Mặc cho thế sự cứ xoay vần.
                                Lòng chung đâu dễ ai bì được.
                                Gía trị tinh thần thiệt khó cân.

                                                    HV xuân Mậu Tuất   

                                
Image result for hoa xuan dep hinh dong images   
        
                                        KHAI   BÚT 1

                                Đón chào Mậu Tuất bút khai chơi.
                                Bia rượu chiền miên hẳn lắm lời.
                                Tết đến lộc non cầu chóng phát.
                                Xuân về nợ xấu ước nhanh vơi.
                                Tham quan chớ mộng đơm tiền nước.
                                Lại nhũng đừng mơ hốt của trời.
                                Chỉ ước văn đàn trên khắp chốn.
                                Không còn thi sĩ rớt mùng tơi.

                                                 HV năm mới Mậu Tuất

                                         KHAI BÚT 2

                                 Hai ngàn mười tám vẻ như đang…
                                Khai bút mừng xuân ý lại càng…
                                Tuổi xém lục tuần còn tính sẽ…
                                Thơ gàn bát sách vẫn đòi mang…
                                Trồng răng những ước rằng dăm ả…
                                Nhuộm tóc thầm mơ hẳn mấy nàng…
                                Luyện súng với đao chừng cũng đã…
                                Quân thù chẳng đến dễ thường phang…

                                 HV đầu xuân MT 
                      

 

See the source image

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.