Apr 25, 2024

Tác giả

Sài Môn Chủ Nhân
Hình ảnh
#1
#2
#3Sài : củi, gỗ  / Môn: cửa, cổng 
Sài Môn - tức cổng củi, cổng nhà nghèo

Tất cả các bài của tác giả Sài Môn Chủ Nhân:

Chào Em Mùa Hạ & Có Bạn Ngày Mưa 💚 - Thơ mới hiện đại VN - Apr 17, 2024
Nhớ Sao Đất Nước Ta Ơi ! - Thơ mới hiện đại VN - Apr 15, 2024
Sử Vàng Phơi Trải Tấm Lòng Xanh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 10, 2024
30 Tháng 4 Năm 1975 - Thơ mới hiện đại VN - Apr 05, 2024
Rượu Đào Rót Đãi Cố Nhân .... - Thơ xướng họa - Mar 26, 2024
Thơ Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2024
Còn Chờ Bọn Ta ? - Thơ Lục Bát - Mar 26, 2024
30 -Tháng Tư - Ngày Dài Nhất Mà Tháng Thiếu! - Thơ mới hiện đại VN - Mar 24, 2024
Đau Đớn Thay ! Một Ngày 🙏 - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2024
Mây Trắng Hồi Hương - Thơ mới hiện đại VN - Mar 10, 2024
Niềm Tin Sau Harvey - Thơ mới hiện đại VN - Nov 25, 2023
Happy Thanksgiving - Bài giới thiệu - Nov 25, 2023
Chinh Phụ Đoạn Trường Ngâm - Trường thiên song thất lục bát - Nov 14, 2023
Chào Mùa Thu Mới / Bóng Thời Gian - Thơ Lục Bát - Sep 25, 2023
Vô Đề Thi - Thơ 4 Câu - Thơ mới hiện đại VN - Sep 04, 2023
Thơ Vần Bằng - Thơ mới hiện đại VN - Aug 28, 2023
Bốn Mùa Nhớ Nước - Đường thi Việt Nam - Aug 25, 2023
Ôi Hai Chữ Đà Lat / Đau Lưng - Thơ mới hiện đại VN - Jul 11, 2023
TỨ TUYỆT SÀI MÔN CHỦ NHÂN - Thơ mới hiện đại VN - Jun 23, 2023
Cảm Ơn Bạn Đã Gửi Cho Thơ - Đường thi Việt Nam - Jun 14, 2023
Có phải mùa xuân vẫn nở hoa ? - Thơ mới hiện đại VN - Jun 12, 2023
Nhân Ngày Sách Bỏ ra giặt đống sách này - Thơ mới hiện đại VN - May 19, 2023
Bán Sách Chợ Ban Ngày - Thơ mới hiện đại VN - May 18, 2023
Chân Lý Chuyện Ngàn Nâm - Thơ mới hiện đại VN - Apr 13, 2023
tháng tư một câu - Thơ Lục Bát - Apr 10, 2023
Thắp Nhang Cho Má Tôi Ngày Rất Nhớ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 07, 2023
Nỗi Niềm Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Mar 28, 2023
Tháng Mười San José - Thơ mới hiện đại VN - Oct 24, 2022
Đêm Nay Là Đêm Chúa Giáng Sinh - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2022
Thập Thủ liên hoàn giới thiệu quán thơ saimonthidan - Trở Lại Sài Môn (Dương Quân) - Đường thi Việt Nam - Apr 17, 2022
Thần Tuong Bằng Sáp - Thơ mới hiện đại VN - Feb 02, 2021
Hello Bằng Hữu - Đường thi Việt Nam - Aug 19, 2020
Lại Đã Thu - Thơ xướng họa - Aug 15, 2020
Hòn Đá Ba Sinh - Đường thi Việt Nam - May 28, 2020
Tam Sa Lãnh Hải - Thơ đấu tranh - May 27, 2020
Kịch Cười - Thơ mới hiện đại VN - May 27, 2020
Bốn Mùa Nhớ Nước - Thơ Xướng Họa - Thơ đấu tranh - May 27, 2020
Thơ Đạn Lý Thu (Thơ Xướng họa Lý Thu Trần dân Tiên Tân Thời và Tha Hương) - Thơ xướng họa - May 27, 2020
Hãy Thử Chung Vui - Đường thi Việt Nam - May 26, 2020
Kỷ Niệm Cùng Thi Bá Ngô Đình Chương & Bài họa của Phương Hoa - Thơ xướng họa - Apr 25, 2020
Cảm Ơn Bằng Hữu - Thơ mới hiện đại VN - Apr 24, 2020
Trở lại Sài Môn - Thơ mới hiện đại VN - Apr 24, 2020
Tết Ngẫm Lại Mình - Phú - Dec 31, 2018
Tạ Từ Tri Âm Tri Kỷ Bốn Phương - Thơ mới hiện đại VN - Nov 03, 2018
Hỏi Vu Vơ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 26, 2018
Trưa ...Giải Nhiệt - Thơ mới hiện đại VN - Jul 17, 2018
Lời Tình Tự Tự Tâm Tư - Thơ mới hiện đại VN - Jul 02, 2018
Ích Gì Lưu Lại Mấy Lời Than ! - Thơ đấu tranh - Jun 27, 2018
Viễn Vông - Thơ mới hiện đại VN - Apr 09, 2018
Chào Mừng Năm Mới 2018 - Cung Chúc Tân Xuân 2018 - Bài giới thiệu - Feb 15, 2018