Kính chúc quý thi hữu đầy ân phước
           trong mùa Giáng Sinh


See the source image


Đêm Nay Là Đêm Chúa Giáng Sinh


T
ôi không có Đạo nhưng tin Chúa
Giáng xuống trần gian để cứu đời
Tất cả chúng ta con Chúa cả
Đem yêu thương rải hết cho đời...

Tôi không có Đạo, vẫn thường đi
Xem Lễ ở Nhà Thờ Domaine de Marie
Tôi gặp những Ma soeurs hiền hậu
Tự hỏi:  Mình làm người làm chi?

Từ đó lòng tôi luôn có Chúa
Những khi buồn bã, những khi vui...
Một thời Đà Lạt, tôi như thế
Ai khiến mà tôi lạc xứ người?

Gần bốn mươi năm đi Nhà Thờ
Tôi không theo Đạo vẫn hằng mơ
"Một Non Nước Việt Như Tranh Vẽ
Khắp Thế Giới Người Không Bơ Vơ!"

Đêm nay là đêm Chúa Giáng Sinh!
Đêm nay là đêm chan chứa tình
Sa mạc lạnh, buồn, bông tuyết nở
Mai, ngày nào trời cũng bình minh!

huệthu
Sài Môn Chủ Nhân HT