Feb 26, 2024

Đường thi Việt Nam

Hãy Thử Chung Vui
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 08:31:51 PM, May 26, 2020 * Số lần xem: 2963
Hình ảnh
#1

      Hãy Thử Chung Vui

Ðọc thơ tưởng thấy đứng bên nhau
Vẫy bút thôi thì viết ít câu
Sao thấy lá xanh đầy mặt đất
Lại trông trăng sáng ngập trên lầu
Bạn thơ ngồi mãi nơi quan tái
Ta vẫn còn đây chốn địa đầu
Ðã biết tháng ngày như chớp mắt
Như giòng nước biếc chảy qua cầu

Như giòng nước biếc chảy qua cầu
Nghĩ đến đôi khi muốn bạc đầu
Ðời trước Tào Nhi thanh củi đậu *
Ngày xưa Vương Bột vịnh căn lầu **
Góp cùng với bạn chơi vài chữ
Và thử chung vui viết mấy câu
Ở chốn Sài Môn nhiều dật sĩ
Làm sao lại khéo rủ rê nhau ....

* Tào Thực
** Vương Bột nổi danh với bài Ðằng Vương Cao Các Tự


Sài Môn Chủ Nhân


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.