Jul 04, 2020

Tác giả

Sài Môn Chủ Nhân
Hình ảnh
#1
#2Sài : củi, gỗ  / Môn: cửa, cổng 
Sài Môn - tức cổng củi, cổng nhà nghèo

Tất cả các bài của tác giả Sài Môn Chủ Nhân:

Nhân Đọc lại Một Bài Cổ Thi - Thơ dịch - Jul 28, 2016
Những Con Gà Yêu Quý Của Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Jul 01, 2016
Chín Con Rồng Nằm Khô - Thơ mới hiện đại VN - Mar 20, 2016
Giao Thừa Năm Nay - Thơ mới hiện đại VN - Mar 06, 2016
Ngày Lễ Tình Yêu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 14, 2016
Tân Niên Khai Bút - Đường thi Việt Nam - Dec 31, 2015
Mừng Ngày Lễ Tạ Ơn - Thơ mới hiện đại VN - Dec 28, 2015
Mưa Đầu Mùa - Thơ mới hiện đại VN - Oct 18, 2015
Tháng Mười San José - Thơ mới hiện đại VN - Oct 12, 2015
Phù Du - Thơ mới hiện đại VN - Sep 16, 2015
Cậu Bé Thiên Thần / Xúc động với hình ảnh - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2015
Buổi Sáng - Thơ mới hiện đại VN - Jul 23, 2015
Mùa Hè đến thật rồi - Thơ mới hiện đại VN - Jun 25, 2015
Ngày Của Cha - Thơ mới hiện đại VN - Jun 21, 2015
Hương Huệ Chiều Bay Trong Gió - Thơ mới hiện đại VN - May 22, 2015
Mưa Lạc Đường - Thơ mới hiện đại VN - May 05, 2015
Vân Cẩu - Thơ mới hiện đại VN - May 05, 2015
Hành Lang Cây Trái - Thơ mới hiện đại VN - May 01, 2015
Nỗi Niềm Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2015
Cảm Ơn Bạn Đã Gửi Cho Thơ - Đường thi Việt Nam - Apr 24, 2015
Bốn Mươi Năm - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2015
Thất Thập Cổ Lai Hy - Đường thi Việt Nam - Apr 20, 2015
Thơ Tháng Tư - Đường thi Việt Nam - Apr 17, 2015
Bệnh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2015
Thuật Hoài - Đường thi Việt Nam - Apr 02, 2015
Nhớ sao đất nước ta ơi - Thơ mới hiện đại VN - Apr 02, 2015
Cá Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Apr 01, 2015
đám ma đẹp như một bài thơ Hay nhất! - Thơ mới hiện đại VN - Mar 30, 2015
Tháng Tư 1975 - 2015 - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2015
Thế Giới Của Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2015
Hà Nội Không Còn Cây Xanh & Hình ảnh Hà Nội trước và sau - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2015
Gửi Ông Tú Lắc - Thơ trào phúng - Mar 07, 2015
Chào Xuân Thân Ái - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2015
Chùm Thơ Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2015
Muôn Năm Vua Quang Trung - Thơ mới hiện đại VN - Feb 26, 2015
Tưởng Thấy Bên Nhau - Đường thi Việt Nam - Feb 11, 2015
Thơ Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Feb 07, 2015
Mời Rượu (với những bài hoạ & thơ Nối Điêu) - Thơ xướng họa - Feb 02, 2015
Hoa Thuỷ Tiên - Thơ mới hiện đại VN - Jan 26, 2015
Bài Ca Tạm Biệt - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2014
Về Lại Rừng Thu Đà Lạt - Thơ mới hiện đại VN - Nov 20, 2014
Trung Thu Việt Nam Hành Khúc - Đường thi Việt Nam - Sep 01, 2014
Chợ Trời - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2012
Sài Môn Vô Tranh - Đường thi Việt Nam - Nov 18, 2011
Đâu Tình Thế Nhân ? - Thơ mới hiện đại VN - Nov 08, 2011
Hình Như Nhà Có Vấn Đề? - Thơ mới hiện đại VN - Oct 28, 2011
Cách Mạng Đầu Môi ! - Thơ đấu tranh - Mar 08, 2011
Lẽ Nào Làm Kiếp Hư Sinh ! / Xin Đừng Nói Nữa Người Ơi ! (Lê Hoàng Phong & Sài Môn Chủ Nhân) - Thơ xướng họa - Mar 07, 2011
Gửi Các Bạn Trẻ Báo THAO THỨC - Thơ đấu tranh - Feb 15, 2011
Lời Phi Lộ mục thơ Trào Phúng - Thơ trào phúng - Feb 14, 2011