Feb 26, 2024

Tác giả

Sài Môn Chủ Nhân
Hình ảnh
#1
#2
#3Sài : củi, gỗ  / Môn: cửa, cổng 
Sài Môn - tức cổng củi, cổng nhà nghèo

Tất cả các bài của tác giả Sài Môn Chủ Nhân:

Tôi Sẽ Biếu Ông - Thơ trào phúng - Feb 25, 2017
Thơ Cuối Năm - 10 Khúc Liên Ngâm - Đường thi Việt Nam - Feb 09, 2017
Bút Lạnh Tanh - Đường thi Việt Nam - Feb 08, 2017
SMCN Chúc Mừng Năm Mới 2017 - Giải trí cuối tuần - Dec 31, 2016
Phải chi vác nổi súng đồng ... - Thơ mới hiện đại VN - Dec 29, 2016
Năm Mới Bao Giờ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 27, 2016
Merry Christmas & Happy New Year - Bài giới thiệu - Dec 24, 2016
Hoa Vườn Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2016
Nhân Nghĩ Về Phật Di Lặc - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2016
Sắp Giáng Sinh - Đường thi Việt Nam - Dec 06, 2016
Chỉ Một Lần Xuân? - Thơ mới hiện đại VN - Nov 11, 2016
Mưa - Thơ mới hiện đại VN - Oct 31, 2016
Dâu Biển Coi Như Đáo Hạn Rồi - Thơ xướng họa - Oct 03, 2016
Trả Lại Con Sông - Thơ thời sự - Sep 22, 2016
Học Nói Lời Xin Tha Lỗi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 17, 2016
Xếp Hàng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2016
Sài Môn Thi Quán - Thơ mới hiện đại VN - Sep 01, 2016
Sắp Tết Trung Thu - Thơ mới hiện đại VN - Aug 26, 2016
Nhân Đọc lại Một Bài Cổ Thi - Thơ dịch - Jul 28, 2016
Những Con Gà Yêu Quý Của Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Jul 01, 2016
Chín Con Rồng Nằm Khô - Thơ mới hiện đại VN - Mar 20, 2016
Giao Thừa Năm Nay - Thơ mới hiện đại VN - Mar 06, 2016
Ngày Lễ Tình Yêu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 14, 2016
Tân Niên Khai Bút - Đường thi Việt Nam - Dec 31, 2015
Mừng Ngày Lễ Tạ Ơn - Thơ mới hiện đại VN - Dec 28, 2015
Mưa Đầu Mùa - Thơ mới hiện đại VN - Oct 18, 2015
Phù Du - Thơ mới hiện đại VN - Sep 16, 2015
Cậu Bé Thiên Thần / Xúc động với hình ảnh - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2015
Buổi Sáng - Thơ mới hiện đại VN - Jul 23, 2015
Mùa Hè đến thật rồi - Thơ mới hiện đại VN - Jun 25, 2015
Ngày Của Cha - Thơ mới hiện đại VN - Jun 21, 2015
Hương Huệ Chiều Bay Trong Gió - Thơ mới hiện đại VN - May 22, 2015
Mưa Lạc Đường - Thơ mới hiện đại VN - May 05, 2015
Vân Cẩu - Thơ mới hiện đại VN - May 05, 2015
Hành Lang Cây Trái - Thơ mới hiện đại VN - May 01, 2015
Bốn Mươi Năm - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2015
Thất Thập Cổ Lai Hy - Đường thi Việt Nam - Apr 20, 2015
Thơ Tháng Tư - Đường thi Việt Nam - Apr 17, 2015
Bệnh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2015
Thuật Hoài - Đường thi Việt Nam - Apr 02, 2015
Cá Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Apr 01, 2015
đám ma đẹp như một bài thơ Hay nhất! - Thơ mới hiện đại VN - Mar 30, 2015
Tháng Tư 1975 - 2015 - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2015
Thế Giới Của Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2015
Hà Nội Không Còn Cây Xanh & Hình ảnh Hà Nội trước và sau - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2015
Gửi Ông Tú Lắc - Thơ trào phúng - Mar 07, 2015
Chào Xuân Thân Ái - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2015
Chùm Thơ Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2015
Muôn Năm Vua Quang Trung - Thơ mới hiện đại VN - Feb 26, 2015
Tưởng Thấy Bên Nhau - Đường thi Việt Nam - Feb 11, 2015