Feb 26, 2024

Đường thi Việt Nam

Hòn Đá Ba Sinh
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 10:37:39 AM, May 28, 2020 * Số lần xem: 1912
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4
#5

 


    Hòn Đá Ba Sinh


Cái lụy tài hoa vẫn cố đeo
Thăng trầm vinh nhục đã từng keo
Ba câu nhiệt huyết nghe mà nản !
Một chữ thanh cao cứ nhạt phèo
Sóng cả nhớ khi trên mặt bể
Thuyền nan từ buổi lạc tay chèo
Trời cho tóc bạc nay còn gặp
Mặc lũ gian ngoan chọc với khều

Mặc lũ gian ngoan chọc với khều
Chuyện đời đã thử rất nhiều keo
Cúi đầu uốn gối tha hồ giỏi
Lưng thẳng tai tinh kệ xác nghèo
Tối đến cơn ho, ho khụ khụ ...
Sáng ra xe đạp, đạp veo veo
Người xưa chắc cũng như mình vậy
Hòn đá ba sinh mốc thếch rêu !

Hòn đá ba sinh mốc thếch rêu !
Vui cùng sách vở lại nằm khèo
Chúng ngồi bên nước thêm căng bụng
Mình ở quê người chẳng đói meo
Ngày có ngoài song cơn gió mát
Đêm còn trước cửa mảnh trăng treo
Dạy cho con cháu đừng quên nước
Cái dở đừng theo, cái phải theo

Cái dở đừng theo, cái phải theo
Đồng bào mình ốm đói tong teo
Khoét dân kệ mẹ ba loài chuột
Giấu cứt thây cha mấy thứ mèo ...
Lộc trẻ đang ươm ngày tháng ửng
Lá vàng sẽ rụng gió bay veo
Sinh ra trời đất đà không phụ
Nếu phụ thì mình đã chết queo !

Sài Môn Chủ Nhân


Hòn Đá Ba Sinh và các Bài Hoạ của thi hữu -

 

                             

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.