Niềm Tin Sau Harvey


Cơn bão Harvey mới tới bờ

Bỗng thành bão yếu tưởng nằm mơ

Ai ngờ mưa trút liền sau đó

Nửa HousTon chìm trong nhấp nhô!


Nhà cửa tan hoang, người tứ tán

Nước qua tầng trệt, nước lên lầu

Mưa thôi, không gió:  ông Trời khóc?

Nửa Houston thành một biển sâu!


Tổng Thống đến thăm, nhìn chắt lưỡi

Nghẹn ngào trước cảnh tượng Non Sông!

Trời làm...không chắc chi Trời muốn

Phật nói lâu rồi:  Có Hóa Không!


Nước Mỹ uy nghi rồi đứng dậy

Hãy tin:  Texas sẽ vùng lên!

Vết thương liền lại nhờ băng bó

Nước Mỹ anh hùng, nhớ, chớ quên!


Sài Môn Chủ Nhân