Feb 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Kịch Cười
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 01:14:12 AM, May 27, 2020 * Số lần xem: 1761

 

Này ai! Nếu chẳng biết cười

Đời mà như thế làm người làm chi ?

Dở hay cũng cứ cười khì

Ta cười ai đã làm gì được ta ?

Ở đời gặp cảnh xót xa

Cười không là bạc cũng là thuốc tiên

Chẳng mua, chẳng mất đồng tiền

Thánh là ai đó mà hiền là ai ?

Gặp khi ngõ trúc trăng cài

Rót vài ly rượu họp vài bạn thơ

Quen nhau cũng chuyện tình cờ

Xa nhau cũng chuyện bất ngờ thế thôi !

Trăm năm màn kịch mấy hồi ?

Vai trung, vai nịnh mua cười được chăng?

Đời là một cuộc lăng nhăng

Khóc không khóc nổi cầm bằng cười khan.

 

smcn 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.