Feb 26, 2024

Đường thi Việt Nam

Hello Bằng Hữu
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 06:37:40 PM, Aug 19, 2020 * Số lần xem: 729
Hình ảnh
#1
#2

  

        

        


       
  Hello Bằng Hữu

 
           S
ài Môn cổng khép chớ không cài
            Là ý mong chờ ai ghé đây!
            Nhiều bạn đến chơi từ bữa nọ
            Ít người muốn nhắc lại hôm nay...
            Như anh Hạ Thái, chàng vui vẻ
            Cả chị Nguyệt Cao, mái tóc dài (*)
            Vẫn biết áo cơm đâu dám trách
            Mà buồn...nên cứ ngó mây bay!

            (*) Cao Ánh Nguyệt

              Sài Môn Chủ Nhân


       

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.