May 27, 2024

Đường thi Việt Nam

Cảm Ơn Bạn Đã Gửi Cho Thơ
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 05:23:09 PM, Jun 14, 2023 * Số lần xem: 1202
Hình ảnh
#1

* đăng lúc 09:48:44 AM, Apr 24, 2015 * Số lần xem: 1012

Kính tặng các bằng hữu đã đóng góp thơ cho thi đàn
 

Cám ơn bạn đã gửi cho thơ
Thơ lập đền riêng để phụng thờ
Tiếp được ý người lòng rộn rã
Thấy lời của bạn hết bơ vơ
Ngoài hiên trăng tỏ càng không ngủ
Bên án đèn chong thật chẳng ngờ
Vội viết đôi vần trình lại bạn
Nỗi lòng chẳng bến lại không bờ

Smcn ht
(275)


475
Thú Yêu Thơ

Từ nhỏ lòng này vốn thích thơ
Ðường Thi còn lại mấy nhiêu tờ .
Vườn sau rặng liễu trong làn gió
Ngõ trước hàng phong mấy trận mưa
Lịch sữ gửi về lòng ngưỡng mộ
Tri âm còn lại ý mong chờ
Tạ lòng bạn hữu trong muôn một
Nguyện ước này là có tự xưa ...


Sài Môn Chủ Nhân 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.