Jan 26, 2021

Tác giả

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hình ảnh
#1
#2


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 

Sinh: 1945 (Ất Dậu) tại An Lưu, Triệu Phong, Quảng Trị

Tuổi nhỏ:  Nội trú sinh viện mồ côi, 3 Đặng Dung (Bộ Tham) ,Thành Nội, Huế.

Vào đời: SVSQ/TĐ, Khóa 22/TB

Cựu Đại Đội Trưởng Trinh Sát

Cựu Tiểu Đoàn Trưởng ĐP

Tù cộng sản: Long Giao, Sơn La, Nam Hà, Xuân Lộc.

Xứ cờ hoa: Former Supply Chain of  Stanford University Hospital (Stanford Healthcare)

Đang cư ngụ: Thung lũng Hoa Vàng, Ca - USA

Tiêu khiển hiện thời: Làm Thơ, Dịễn Thơ Hán Nôm, Chơi Cây Kiểng.


Tran Phiet
hathaius@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:

Dịch Thơ Hán Nôm: Tiên Sơn Thi Tập - Thơ dịch - Jun 22, 2018
Tứ Tuyệt Hồi Đáp Chị Huệ Thu - Thơ xướng họa - May 31, 2018
Nhớ Việt Dzũng - Thơ mới hiện đại VN - May 30, 2018
Bụi Đời, Uống Rượu, Dưới Gốc Cây! /Uống Rượu Trong Chùa - Thơ xướng họa - May 23, 2018
Diễn Thơ Hán Nôm: Tiên Sơn Thi Tập - Thơ dịch - May 15, 2018
Thơ Về Quê Ngoại - Thơ mới hiện đại VN - May 12, 2018
Tiễn Biệt Nhà Thơ Trần Vàng Sao - Thơ mới hiện đại VN - May 10, 2018
Trải Một Chút Tình - Thơ mới hiện đại VN - May 08, 2018
Làm Thơ Cho Qua Ngày... Buồn!... Tháng 5! - Thơ Tặng Nữ Sĩ Huệ Thu - Thơ xướng họa - May 06, 2018
Bài Thơ Chiều 30/4/2018 - Thơ mới hiện đại VN - May 01, 2018
Lưu Dấu Sơn La - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2018
Tháng Tư Một Nỗi Đau / Tháng Tư Triệu Nỗi Đau - Thơ xướng họa - Apr 23, 2018
Cảm tác thơ Huệ Thu - Ngày Lại Ngày - Thơ xướng họa - Apr 15, 2018
Quá Tam Điệp - Thơ dịch - Apr 12, 2018
Đưa Người Đắng Giọng Trối Trăng! - Thơ mới hiện đại VN - Apr 09, 2018
Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam - Thơ xướng họa - Apr 06, 2018
Thơ Gởi Anh Trần Vấn Lệ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2018
Tiễn Biệt Anh Trần Văn Loan SanJose Ca - Tin tức - Mar 25, 2018
Bài Thơ Ông Già Nón Lá Ba Mươi Vần Dạy Cho Các Con - Thơ dịch - Mar 22, 2018
Trêu Nguyệt / Họa Bài Vấn Nguyệt của Hồ Xuân Hương - Thơ xướng họa - Mar 15, 2018
Sài Môn Thi Cảnh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Thơ xướng họa - Mar 09, 2018
Xuân Mãi Trong Lòng /Hẹn Một Mùa Xuân - Thơ xướng họa - Mar 06, 2018
Dễ Chi Quên Huế - Tùy bút - Bút ký - Mar 02, 2018
Lâm Hà Tự Biệt / Nơi Trường Đình Uống Rượu Tiễn - Thơ dịch - Mar 01, 2018
Viết Cho Bạn Thân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 27, 2018
Khai Bút Mậu Tuất / 2018 - Thơ trào phúng - Feb 17, 2018
Thơ Chúc Tân Niên - Đường thi Việt Nam - Feb 15, 2018
Cổ Nhân Khai Bút - Thơ dịch - Feb 12, 2018
Bài Thơ Cuối Năm - Thơ xướng họa - Feb 08, 2018
Vĩnh Biệt Anh Phan Ngọc (Nhà thơ Motthoi) - Thơ mới hiện đại VN - Feb 01, 2018
Dịch Thơ Xuân của cổ nhân - Thơ dịch - Jan 29, 2018
Nhớ Thời Mình Đã Bên Nhau ... - Thơ mới hiện đại VN - Jan 26, 2018
Gởi Đến Hoàng Sa - Thơ mới hiện đại VN - Jan 17, 2018
Hồi đáp bài thơ : Chiều Tha Hương Ngồi Nhà Đợi Bạn... - Thơ nối điêu - Jan 15, 2018
Dịch Thơ Người Xưa: Chu Du Phong Cảnh - Thơ dịch - Jan 10, 2018
Ba Mươi Lăm Năm Nhìn Lại Con Đường - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2018
Tiếc Bạn / Cảm tác khị đọc Tiêu Sơn Tráng Sĩ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 08, 2018
Những Vần Thơ Xuân - Đường thi Việt Nam - Dec 29, 2017
Nguyện Cầu Giáng Sinh - Đường thi Việt Nam - Dec 23, 2017
Cuối Năm Ngồi Nghĩ Vẩn Vơ - Thơ nối điêu - Dec 21, 2017
Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới - Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường - Thơ xướng họa - Dec 18, 2017
Dịch Thơ Hán Nôm Trần Đình Túc - Thơ dịch - Dec 14, 2017
Tuyệt thế tài hoa ... - Thơ mới hiện đại VN - Dec 14, 2017
Ngôi Trường Trong Trí Nhớ - Tùy bút - Bút ký - Dec 11, 2017
Tịnh Tâm Xóm Vắng Ngõ Gần - Thơ mới hiện đại VN - Dec 07, 2017
Cáo Già Tự Sự /Nịnh Xằng/Góc Riêng/ Ngáo Lẫn Đù/ Trạng Cóc - Thơ trào phúng - Nov 29, 2017
Kỷ niệm với thi lão tiền bối Trương Quân - Thơ xướng họa - Nov 21, 2017
Hoài Niệm Thu Xưa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và rất nhiều thi hữu khắp mọi miền. - Thơ xướng họa - Nov 15, 2017
Cảm Tác Về Trần Vấn Lệ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 12, 2017
Niềm Quê/ Hoài Niệm - Đường thi Việt Nam - Nov 08, 2017