Oct 19, 2021

Thơ xướng họa

Tảng Đá Cản Đường
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 11:02:15 AM, May 28, 2020 * Số lần xem: 788
Hình ảnh
Đá Ba Tầng ở Định Quán, Đồng Nai. (internet)
#1

 


 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.