Đường Thi Xướng Họa / Ha Thái và Thi Hữu

 

[1]
Ngẫm Nghĩ

Ngủ trong tiềm thức đã bao ngày
Suy gẫm thế trần ê ẩm thay!
Mỏi gối bươn qua vùng khốn khổ
Mòn chân chạy thoát chốn bùn lầy
Chợ đời tráo trở tà ra chánh
Sân khấu lọc lừa quẹo hóa ngay
Nhân thế đua trên bờ ảo vọng
Tầng cao mây trắng lững lờ bay...!

Hạ Thái
May,2012

[2]
Y Đề

Thế gian chịu đựng đã bao ngày
Khổ cực trriền miên cũng ngán thay
Giá được vui đùa trên gấm lụa,
Khỏi cần lam lũ dưới đồng lầy.
Rượu tăm mấy hũ đang chờ sẵn,
Tố nữ vài em đã có ngay.
Ước muốn nhẹ nhàng mong sẽ đạt
Nồi kê chưa chín khói bay bay.

Nguyễn-Phú-Long

[3]
Buông

Sao mãi miên man với tháng ngày
Buồn vui thế sự chạnh lòng thay
Một đời rong ruổi trong dòng xoáy
Trọn kiếp lo toan giữa vũng lầy
Thời đến phận đi ai chẳng lụy ?
Nghèo qua giàu lại kẻ nào ngay ?
Cũng xong một kiếp người trần tục
Sướng, khổ , vui, buồn mặc gió bay.
 
Quang Tuyết

[4]
Nam Kha Mộng
(Hoạ bát cú vận)

Khá hỏi nhân gian mấy vạn ngày
Ganh đua hận oán thật buồn thay
Tu thân dưỡng trí lìa đường khổ
Níu áo cài chân ngã vũng lầy
Trọng nghĩa phân minh tà khác chánh
Tham tài trộn lẫn quẹo như ngay
Trăm năm tựa giấc Hoè vô vọng
Chớ để ân tình nhẹ gió bay.

Phieuvan_Thlangdu
20. 05. 2012

[5]
Ngẫm

Nhân sinh - vũ trụ, luận đêm ngày
Ba vạn sáu ngàn quý lắm thay
Một phút kinh qua đời khốn khó
Muôn hoa sen nở chốn sình lầy
Nhất hô trời đất không tà chánh
Nhất hấp muôn loài chẳng thẳng ngay
Nhất niệm vô tâm hòa hiện thực
Dòng đời thoang thoảng hương mây bay>

Lê Văn Thanh

[6]
Ngẫm

Thế tình đen bạc rõ như ngày.
Quy luật muôn đời: Sự đổi thay.
Chớ đắm công danh vương hệ lụy.
Đừng mê lợi lộc dính sình lầy.
Bọn tham mờ mắt đâu phân chánh
Kẻ nịnh đen lòng chẳng thích ngay.
Thức giã không nên lao trí lự.
Để lòng thư thái - gió ngàn bay.

Hồ Trọng Trí

[7]
Ngẫm Nghĩ

Sá chi ba vạn sáu ngàn ngày
Ngẫm nghĩ thêm phiền mệt lắm thay!
Mong bạn đừng vương bao hệ lụy
Nhủ mình nên tránh những sa lầy
Tiểu nhân nhiều chuyện ưa tà nịnh
Quân tử ít lời chuộng thẳng ngay
Thời buổi kim tiền thường tráo trở
Nghĩa tình thoang thoáng tợ mây bay.

Lê Ngọc Kha

[8]
Cảm Nhận

Cảm nhận đời qua mỗi tháng ngày
Nương dòng nghiệp lực đổi dời thay
Chúng sanh tô điểm thân bèo bọt
Nhân thế lầm mê cảnh hố lầy
Miệng lưỡi ba hoa dăm tiếng phải
Văn chương khoác lác mấy điều ngay
Giật mình còn tưởng đang cơn mộng
Bóng ngựa thoắt mành vụt thoảng bay.

Trần Quế Sơn
(Illinois;May-21-2012)