Sep 29, 2020

Thơ xướng họa

Trêu Nguyệt / Họa Bài Vấn Nguyệt của Hồ Xuân Hương
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 01:13:24 AM, Mar 15, 2018 * Số lần xem: 935
Hình ảnh
#1
#2

 TRÊU NGUYỆT
(Họa bài Vấn Nguyệt của Hồ Xuân Hương)


Lâu quá mà sao ả cứ còn
Mờ mờ khi khuyết sáng thì tròn
Qua bao niên kỷ hoài vai chị
Trải mấy nguyệt kỳ cứ bậc con
Quân tử mơ màng trèo ghế cuội
Trượng phu mong ước chạm lầu son
Đâu hay chỗ ấy không gì khác!
Khô đét sần sùi chẳng nước non!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
1999


VẤN NGUYỆT


Biết mấy trăm năm vẫn hãy còn
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi em Ngọc Thỏ đà bao tuổi?
Chớ chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm vắng cớ sao quanh gác tía?
Ngày thanh chút chẳng thẹn vàng son
Năm canh thơ thẩn chờ ai đó?
Hay có tình riêng với nước non?

Hồ Xuân Hương

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
LTĐQB GHẸO NGUYỆT
GHẸO NGUYỆT
Quay quanh trái đất tỉ năm còn
Nguyệt khuyết đến rằm lại hóa tròn
Thử hỏi hồi xưa cô mấy tuổi ?
Cho hay độ ấy chị bao con ?
Minh Hoàng sao đươc ngơi cung quế ?
Hậu Nghệ nào ham ngủ quán son ?
nêu biết vợ mình đi tiếp khách
Liệu còn muốn bắn rụng trăng non ?
Ha Ha !
LTĐQB
Trêu Nguyệt
Binh Tran Mar 13, 2018
Coi chừng lại bị Nguyệt trêu!