Tặng nữ Sĩ Huệ Thu 

Nơi Chị Nơi Tôi Cũng Gần Nhau
(nhân đọc  "
Nơi Tôi Ở, San Jose " của nữ sĩ Huệ Thu)

Chị vẫn còn treo tấm hình tôi chụp
một buổi nào họp mặt nhóm Cỏ Thơm
mấy năm rồi nhìn lại càng dễ thương
một tấm hình điểm trang thêm kỷ niệm.

Cùng thành phố, hai mươi năm biền biệt
đọc thơ hoài mà chẳng gặp được đâu
có những bài tôi đọc đến thuộc làu
thích lắm nét kiêu sa vần lục bát...

Nhìn quanh quẩn là bạn bè quen biết
cùng đam mê thường dễ nhận ra nhau
nhà Chị nhà tôi xóm trước xóm sau
Chị  Xóm Củi còn tôi thì Xóm Núi

Tuy ở gần nhưng ít khi lui tới
bận đi hoài với lắm chuyện đa đoan
nhưng sáng ra là mở cổng Sài Môn
trang đầu ngày tôi thường lệ đọc

Chị vui với mèo, tôi đùa với sóc
Chị trồng nhiều hoa tôi kiểng tràn lan
Chị quét nắng mai tôi hứng nắng vàng
sáng hay chiều San Jose cũng ấm áp

Đã vào thu rồi nơi đây vẫn nóng
Thu qua Đông thấm thoắt lại hết năm
buồn hay vui khi nhận thêm một tuổi
mà quê nhà vẫn vời vợi xa xăm!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Aug-16th-2018