Trả Lời Vu Vơ

(Cảm tác: mượn vận "
Hỏi Vu Vơ:: "của Sài Môn Chủ Nhân)

Rạng sáng ra vườn nom cánh bướm
Mới hay bướm thức sớm hơn tao
Hôm qua hóa cánh chắc không ngủ
Mắt mở trông trời đợi đếm sao !

Bướm hởi bướm ơi - cho hỏi nhỏ
Bốn mùa mày cứ quẩn quanh hoài
Vui buồn không tỏ chờn vờn đó
Từng cặp song phi cặp sát vai...

Cũng cảnh ấy thôi không thấy cũ
Chắc là truyền kiếp mãi ngàn năm
Quê nhà - đất khách / đều như vậy
Nhìn bướm khơi dòng nhớ viễn phương !

Ai nhận nơi này làm bản quán ...
Lòng còn kim chỉ hướng nhà Nam
Dẫu cho ngàn dặm xa biền biệt
Nỗi nhớ lên dần tựa nấc thang...!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Aug/28/2018