Sep 29, 2020

Thơ dịch

Diễn Thơ Hán Nôm: Tiên Sơn Thi Tập
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 08:21:13 PM, May 15, 2018 * Số lần xem: 486
Hình ảnh
#1
#2

 

 

                            

                        

            Diễn Thơ Hán Nôm: Tiên Sơn Thi Tập

                      Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

  

述懷                         THUẬT HOÀI

 

屆年衰病故辭官     Giới niên suy bịnh cố từ quan

宅卜蟠門便養閑     Trạch bốc Bàn Môn tiện dưỡng  nhàn

客遜楚邱心獨壯     Khách tốn Sở khâu tâm độc tráng

歸同杜衍鬂雙斑     Quy đồng Đỗ Diễn mấn song ban

囬思成說收功易     Hồi tư thành thuyết thâu công dị

却悟浮名屏跡難     Khước ngộ phù danh bính tích nan

恰似畫龍憑妙筆     Kháp tự họa long bằng diệu bút

崢嵘頭角竦人看     Tranh vanh đầu giác tủng nhân khan

陳廷粛 Trần Đình Túc        Phiên bản: Linh Đàn  

 

Dịch nghĩa:    Nguyễn Hữu Kiểm, Trần Đại Vinh  

 

TỎ LÒNG

 

Tới năm già yếu nên từ quan

Chọn làm nhà ở làng Bàn Môn để tiện dưỡng nhàn

Khách trốn gò nước Sở, riêng tấm lòng vẫn khỏe

Trở về như Đỗ Diễn, hai mái tóc đã bạc phơ

Nhớ lại khi chân thành nói dễ thu hiệu quả

Trót lỡ danh hờ, khó che dấu vết

Cũng giống như vẽ rồng, phải có bút nhiệm mầu

Chênh vênh trân đầu sừng, kính để cho người xem.


Diễn thơ

 

TỎ LÒNG

 

 (thoát dịch)

           

Già yếu tới nơi muốn cáo quan

Bàn Môn thôn dã thảnh thơi nhàn

Gò hoang trốn khách tâm thơ thái

Bóng mát che thân trí nhẹ nhàng

Chuyện cũ  công lao gay luận xét

Tích xưa danh vị khó suy bàn

Vẽ rồng cần phải tinh mầu bút

Chớ có nghênh ngang ý tưởng càn.

 Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

                Feb-2016

 

   村居偶成              THÔN CƯ NGẪU THÀNH

 

得請三軍退己遲     Đắc thỉnh tam quân thoái dĩ trì

鷄鸣HYPERLINK "javascript:queryChar(29494)" 記整朝衣    Kê minh do ký chỉnh triều y

鴈鳬飛集閒相稱     Nhạn phù phi tập nhàn tương xứng

山水遨遊約不违     Sơn thủy ngao du ước bất vi

身在明辰惟践道     Thân tại minh thần duy tiễn đạo

心從静處却忘机     Tâm tùng tĩnh xứ khước vong ky

浪思倣古耆英會     Lãng tư phỏng cổ kỳ anh hội

四顧烟霞一老歸     Tứ cố yên hà nhất lão quy

陳廷粛 Trần Đình Túc        Phiên bản Linh Đàn  

 

Dịch nghĩa:   Nguyễn Hữu Kiểm, Trần Đại Vinh

 

Ở LÀNG CHỢT LÀM

 

Được cho lui khỏi ba quân đã lâu

Lúc gà gáy vẫn nhớ chỉnh lại áo chầu

Nhạn và le le bay đến, cảnh nhàn khá hợp

Ngao du non nước chẳng trái ước hẹn

Thân ở thời sáng sủa cần phải từng trải đường lối

Tâm theo nơi yên tĩnh đã vong cơ

Thoáng nghĩ bắt chước xưa gặp gỡ bậc kỳ anh

Nhìn bốn phía khói ráng, một ông lão trở về.

 

Giải thích tam quân = tổ chức quân đội xưa hành binh gồm có 3 đội quân : tiền quân, tả quân, và trung quân.

 

Diễn thơ : 

 

VỀ HƯU VẪN NHỚ SÂN CHẦU

 

 (thoáng dịch)

 

Ra khỏi ba quân cũng đã lâu

Nghe gà gáy sáng nhớ sân chầu  

Nhạn le bay đến trông nhàn nhã

Non nước đi qua thấy nhiệm mầu

Đời sống yên bình không nghĩ ngợi

Tâm hồn thoải mái hết lo âu

Duyên đưa gặp được kỳ anh hội

Khói ráng bốn phương lão ngoảnh đầu

 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

                Feb-2016

 

 

 


 

 

  


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.