Oct 19, 2021

Thơ dịch

Dịch Thơ Hán Nôm của Danh Sĩ Nguyễn Triều - Phiên bản: Linh Đàn
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 10:38:10 AM, May 28, 2020 * Số lần xem: 415
Hình ảnh
#1
Dịch Thơ Hán Nôm của Danh Sĩ Nguyễn Triều

 

 

不寐                          BẤT MỊ

 

對景悠悠髮己皤      Đối cảnh du du phát dĩ bà

外來情事等流波      Ngoại lai tình sự đẳng lưu ba

多思擬覔忘憂艸      Đa tư nghĩ mịch vong ưu thảo

少眊愁看夜合花      Thiểu mạo sầu khan dạ hợp hoa

獨坐沉吟還剪爥      Độc tọa trầm ngâm hoàn tiễn chúc

深更解悶又烹茶      Thâm canh giải muộn hựu phanh trà

會知動止谁能料      Hội tri động chỉ thùy năng liệu

歎息人生自蟻磨      Thán tức nhân sinh tự nghĩ ma
陳廷粛                      Phiên bản: Linh Đàn (Sài Gòn)
Trần Đình Túc       

 

Diễn nghĩa:

 

KHÔNG NGỦ

 

Ngắm cảnh bùi ngùi, tóc đã bạc

Tất cả sự tình bên ngoài đến đều như sóng trôi

Nhiều suy nghĩ cần tìm loài cỏ vong ưu

Hơi lòa, buồn ngắm hoa dạ hợp

Một mình ngồi trầm ngâm, lại cắt bấc đèn

Canh khuya giải nỗi buồn, lại chế trà

Mới biết làm hay nghỉ có ai liệu được

Thở than rằng đời cũng như kiến bò.

Nguyễn Hữu Kiểm & Trần Đại Vinh

 

Diễn thơ

 

KHÔNG NGỦ
(thoát dịch)

 

Suy gẫm buồn thêm tóc bạc muồi

Cuộc trần như thể nước mây trôi

Tình sâu nhớ cỏ mong đồng nội

Mắt yếu thương hoa ngóng ngõ ngoài

Khơi ngọn đuốc tàn hồn vắng lặng

Nhấp ly trà nhạt trí sầu nguôi

Còn ai toan tính ngày sau nữa

Than chậm kiến bò cũng vậy thôi!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Feb-2016

 

*

 

自狀                         TỰ TRẠNG

 

縳雞豊力矧言樵      Phược kê vô lực thẩn ngôn tiều

己拙生財又廣銷      Dĩ chuyết sinh tài hựu quảng tiêu

好古人書空著眼      Hiếu cổ nhân thư không trứ nhãn

舉天下物不塍腰      Cử thiên hạ vật bất thăng yêu

居常念起惟寅計      Cư thường niệm khởi duy dần kế

觸景愁容對午苖      Xúc cảnh sầu dung đối ngọ miêu

萬險靡辭南北分      Vạn hiểm mỹ từ nam bắc phận

君王夀澤有今朝      Quân vương thọ trạch hữu kim triêu

 

陳廷粛                      Phiên bản: Linh Đàn (Sài Gòn)
Trần Đình Túc       

 

 

Diễn nghĩa: 

     

TỰ GIẢI BÀY

Không có sức trói gà, lại nói là tiều tụy

Đã vụng sinh tài sản, lại rộng tiêu dùng

Ham sách của người xưa, nhưng mắt không để tới

Nâng vật trong thiên hạ, chẳng nên ngang lưng

Sống hàng ngày, ý nghĩa dấy lên vào giờ Dần

gặp cảnh, vẻ mặt buồn nhìn lúa giữa trưa

Muôn vàn nguy hiểm, chẳng từ chối phận Nam Bắc

Ơn phước thọ của vua, mới có sáng nay.

 

Nguyễn Hữu Kiểm & Trần Đại Vinh

 

 


 Thoát dịch:   

 

TỰ GIẢI BÀY
(thoát dịch)

Tiều tụy sức đâu luận trói gà

Vụng sinh tài sản, rộng tiêu pha

Cổ thư trên giá khuyên người đọc

Chuyện khó giữa đời chớ tránh xa

Kế sách trực dần nên nhớ lấy

Thi hành chính ngọ cứ bày ra

Bắc Nam hiểm trở chưa từ khước

Lộc nước ơn vua sáng tỏ mà.

 Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Feb-2016 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.