Oct 19, 2017

Tác giả

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hình ảnh
#1


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 

Sinh: 1945 (Ất Dậu) tại An Lưu, Triệu Phong, Quảng Trị

Tuổi nhỏ:  Nội trú sinh viện mồ côi, 3 Đặng Dung (Bộ Tham) ,Thành Nội, Huế.

Vào đời: SVSQ/TĐ, Khóa 22/TB

Cựu Đại Đội Trưởng Trinh Sát

Cựu Tiểu Đoàn Trưởng ĐP

Tù cộng sản: Long Giao, Sơn La, Nam Hà, Xuân Lộc.

Xứ cờ hoa: Former Supply Chain of  Stanford University Hospital (Stanford Healthcare)

Đang cư ngụ: Thung lũng Hoa Vàng, Ca - USA

Tiêu khiển hiện thời: Làm Thơ, Dịễn Thơ Hán Nôm, Chơi Cây Kiểng.


Tran Phiet
hathaius@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:

Cảm Họa Thơ Huy Vụ - Thơ xướng họa - Oct 16, 2017
Thơ Xướng Họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và Nhiều Tác Giả Trường Xưa - Thơ xướng họa - Oct 12, 2017
Hoài Niệm Một Thời / Dễ Chi Quên Huế - Thơ mới hiện đại VN - Oct 03, 2017
Ngẫu Nhiên Cuộc Rượu Chiều Thu - Thơ xướng họa - Oct 02, 2017
Những Vần Thơ Mùa Thu - Đường thi Việt Nam - Sep 21, 2017
Tháng Bảy Lên Đồi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 14, 2017
Họa thập thủ liên ngâm Rượu Đào Rót Đãi Cố Nhân - Thơ xướng họa - Sep 12, 2017
Âu Du Lược Ký...! - Tùy bút - Bút ký - Sep 11, 2017
Ý Thơ Gom Cả Biển Tình - Thơ mới hiện đại VN - Sep 03, 2017
Tảng Đá Cản Đường - Thơ xướng họa - Aug 22, 2017
Thơ Hán Nôm Trần Đình Túc - Thơ dịch - Aug 10, 2017
Cáo Già Tự Sự /Nịnh Xằng/Góc Riêng/ Ngáo Lẫn Đù/ Trạng Cóc - Thơ trào phúng - Aug 06, 2017
Bóng Đời, Một Thời Để Nhớ! - Tùy bút - Bút ký - Aug 04, 2017
Dich thơ Hán Nôm của thi hào Nguyễn Du - Thơ dịch - Aug 02, 2017
Người Đi Lên Từ Muôn Vàn Khó Khăn! - Tùy bút - Bút ký - Jul 25, 2017
Thướng Hải Vân Quan/Thướng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan - Thơ dịch - Jul 19, 2017
Cùng Một Bước Đường - Thơ xướng họa - Jul 14, 2017
Cõi Nào Mây Bay/ Nhớ Xưa/ Khắc Khoải - Đường thi Việt Nam - Jul 11, 2017
Hướng Về Quảng Trị ... - Tùy bút - Bút ký - Jul 07, 2017
chuyện xưa, tự vẽ lại mình! - Thơ xướng họa - Jun 28, 2017
Mùa Thu Đến hoạ thơ Hà Trung Yên - Thơ nối điêu - Jun 23, 2017
Dịch Thơ Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc - Thơ dịch - Jun 23, 2017
Kính họa thơ nữ sĩ Huệ Thu Cảm Đề Long Thành Cầm Giả Ca - Thơ xướng họa - Jun 19, 2017
Chuyện người gảy đàn ở thành Thăng Long - Thơ dịch - Jun 15, 2017
An Lưu Làng Tôi - Tùy bút - Bút ký - Jun 13, 2017
Đời Sẽ Giữ Thơ Người Làm Kỷ Niệm - Thơ xướng họa - Jun 05, 2017
Trên Đỉnh Chon Von - Thơ xướng họa - Jun 02, 2017
Sơn La, Đoạn Đời Đầy Bóng Tối ... - Thơ mới hiện đại VN - May 19, 2017
Dịch Thơ Tiền Nhân - Thơ dịch - May 14, 2017
Tâm Tư Gởi Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - May 10, 2017
Cám Ơn Bạn, Những Tấm Hình - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2017
Sự Thãt Đau Lòng Mà Phải Nói / Thích Nhất Hạnh - Thơ nối điêu - May 01, 2017
Tháng Tư Một Nỗi Đau / Tháng Tư Triệu Nỗi Đau - Thơ xướng họa - Apr 29, 2017
Bài thơ định mệnh có tựa đề: Tạ Từ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2017
Dịch Thơ Hán Nôm Của Đại Học Sĩ Trần Đình Túc - Thơ dịch - Apr 25, 2017
Sài Môn Thi Đàn Chủ Nhân - Kính Họa: Thơ Tặng Huệ Thu của NĐC - Thơ xướng họa - Apr 21, 2017
Thơ Tháng Tư - Đường thi Việt Nam - Apr 17, 2017
Tháng Tư Ghi Lại - Thơ mới hiện đại VN - Apr 16, 2017
Chợ Cạn - Tùy bút - Bút ký - Apr 14, 2017
Vịnh Khổ Qua - Thơ dịch - Apr 12, 2017
Tiễn Biệt Chị Trang / Tiễn Người - Thơ mới hiện đại VN - Apr 09, 2017
Bảy Mươi Hành - Thơ cận đại VN - Apr 08, 2017
Valentine, và Tôi - Thơ trào phúng - Apr 04, 2017
Thơ thất ngôn bát cú của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Đường thi Việt Nam - Apr 04, 2017
Quá Hoành Sơn - dịch từ thơ Hán Nôm của cổ nhân - Thơ dịch - Mar 14, 2017
Xem Tranh Của Bạn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 10, 2017
Hoa Lục Bình - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và thi hữu nhiều nơi. - Thơ xướng họa - Mar 07, 2017
Dịch Thơ Hán Nôm của Đại Học Sĩ Trần Đình Túc - Thơ dịch - Feb 28, 2017
Nhân Đọc Thơ Thái Bá Tân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2017
Đêm Đông Không Ngủ Chợt Làm Thơ - Thơ dịch - Feb 23, 2017