Dec 08, 2021

Tác giả

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hình ảnh
#1
#2


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 

Sinh: 1945 (Ất Dậu) tại An Lưu, Triệu Phong, Quảng Trị

Tuổi nhỏ:  Nội trú sinh viện mồ côi, 3 Đặng Dung (Bộ Tham) ,Thành Nội, Huế.

Vào đời: SVSQ/TĐ, Khóa 22/TB

Cựu Đại Đội Trưởng Trinh Sát

Cựu Tiểu Đoàn Trưởng ĐP

Tù cộng sản: Long Giao, Sơn La, Nam Hà, Xuân Lộc.

Xứ cờ hoa: Former Supply Chain of  Stanford University Hospital (Stanford Healthcare)

Đang cư ngụ: Thung lũng Hoa Vàng, Ca - USA

Tiêu khiển hiện thời: Làm Thơ, Dịễn Thơ Hán Nôm, Chơi Cây Kiểng.


Tran Phiet
hathaius@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:

Lời Tạ Ơn Gởi Tới Đất Trời - Thơ mới hiện đại VN - Nov 25, 2021
Khúc Chiều & Khúc Chiều Xuân - Thơ xướng họa - Aug 19, 2021
Nhân Đọc FB của Lưu Trọng Văn - Tiểu luận - Tạp bút - Aug 11, 2021
Lục Bát Vu Vơ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2021
Trầm Tư Mạn Thành/Thuật Hoài Trình Tri Kỷ - Thơ dịch - Jun 19, 2021
Ước Mơ Nào Rồi Cũng Sẽ Tàn Phai - Thơ mới hiện đại VN - Apr 27, 2021
Người Lính Già... ! - Thơ mới hiện đại VN - Apr 08, 2021
Tháng Tư Ghi Lại - Thơ mới hiện đại VN - Apr 01, 2021
Gặp Lại Bạn Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Mar 29, 2021
Vĩnh Biệt Thiếu Tướng Lê Minh Đảo - Thơ mới hiện đại VN - Mar 20, 2021
Thơ Tặng Bạn Già - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2021
Huyền Tích Gio Linh - Thơ mới hiện đại VN - Mar 10, 2021
Chiều Nơi Đất Trích - Thơ mới hiện đại VN - Mar 02, 2021
Tháng Chạp Xứ Người - Thơ mới hiện đại VN - Feb 03, 2021
Lời Tạ Ơn Gởi Tới Đất Trời ... - Thơ mới hiện đại VN - Nov 24, 2020
Ký Ức Mùa Đông - Thơ mới hiện đại VN - Nov 18, 2020
Tôi Về... - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2020
Đi Mô Đem Huế Đi Cùng - Đường thi Việt Nam - Sep 29, 2020
Sóng Nước Lao Xao Xoáy Mạn Đò - Thơ mới hiện đại VN - Sep 21, 2020
Tâm Sự Giữa Đời - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2020
Nối điêu MỘT BÀI THƠ LÀM NHÁP của Trần Vấn Lệ - Thơ nối điêu - Sep 03, 2020
Cảm Đề khi đọc Ðầu Non Mây Trắng của Huệthu - Thơ mới hiện đại VN - Aug 19, 2020
Cánh Dù Đã Khép - Thơ mới hiện đại VN - Aug 13, 2020
Phố Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Aug 07, 2020
Tai To Mặt Bự / Quan Phát Biểu / Khoa Bảng Thời Vẹm / Nhạc Sĩ Bưng Bô / Dân Biểu Đảng Cử Dân Bầu / Bộ Trưởng Công Du / Nhắn Bác Lú. - Thơ trào phúng - Aug 05, 2020
Lời Nào Kể Hết Nỗi Niềm Đây - Thơ nối điêu - Aug 01, 2020
Bồi Hồi Nhắc Lại Bến Xưa/ Viết Bài Thơ Vụn Tự Than - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2020
Quảng Trị, Muôn Vàn Nhớ Thương ! - Thơ mới hiện đại VN - Jul 24, 2020
Mời Uống Rượu Tại Lầu Nghĩa Duy - Cổ thi Việt Nam - Jul 17, 2020
Ngõ Đến Tận Cùng Cõi Vắng Tanh! - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2020
Ăn Theo - Nối điêu thơ Trần Vấn Lệ - Thơ nối điêu - Jul 02, 2020
Tháng Sáu Trở Về/Nỗi Buồn Tháng Sáu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2020
Lời Hịch Trong Đêm - Thơ đấu tranh - Jun 19, 2020
Tâm Tình Cuộc Rượu Dưới Trăng - Thơ mới hiện đại VN - Jun 15, 2020
Nài Cho Chậm Lại Bước Chân Chiều - Thơ mới hiện đại VN - Jun 08, 2020
Anh Hùng Hào Kiệt Thời Nào Cũng Có - Thơ mới hiện đại VN - Jun 02, 2020
Tâm Sự Người Lính Già - Thơ mới hiện đại VN - May 28, 2020
Tảng Đá Cản Đường - Thơ xướng họa - May 28, 2020
Dịch Thơ Hán Nôm của Danh Sĩ Nguyễn Triều - Phiên bản: Linh Đàn - Thơ dịch - May 28, 2020
Tâm Cảm - Thơ mới hiện đại VN - May 25, 2020
Mây Vẫn Còn Bay - Đường thi Việt Nam - May 24, 2020
Ngẫm Nghĩ - Ha Thái và Thi Hữu - Thơ xướng họa - May 24, 2020
Mang Theo Nỗi Nhớ Phố Phường Thuở Xưa - Thơ mới hiện đại VN - May 21, 2020
Hoài Niệm Một Thời / Tôi Ở Đường Đặng Dung - Thơ mới hiện đại VN - May 18, 2020
Trôi Giữa Dòng Đời /Khúc Ca Tự Sự - Thơ mới hiện đại VN - May 14, 2020
Tâm Tư Gởi Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - May 10, 2020
Cảm Đề Đọc Khúc Ca Quy Ẩn Của Chị Huệ Thu & Bài họa Hạ Thái TQP - Thơ xướng họa - May 08, 2020
Bỏ Huế mà đi không nuối tiếc răng đành ! - Thơ mới hiện đại VN - May 07, 2020
Tháng Tư Trôi Nổi / Chén Rượu Trời Nam - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2020
Thay Lời Chúc: Tạ Ơn ... - Thơ mới hiện đại VN - Nov 24, 2019