Jun 24, 2017

Tác giả

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hình ảnh
#1


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 

Sinh: 1945 (Ất Dậu) tại An Lưu, Triệu Phong, Quảng Trị

Tuổi nhỏ:  Nội trú sinh viện mồ côi, 3 Đặng Dung (Bộ Tham) ,Thành Nội, Huế.

Vào đời: SVSQ/TĐ, Khóa 22/TB

Cựu Đại Đội Trưởng Trinh Sát

Cựu Tiểu Đoàn Trưởng ĐP

Tù cộng sản: Long Giao, Sơn La, Nam Hà, Xuân Lộc.

Xứ cờ hoa: Former Supply Chain of  Stanford University Hospital (Stanford Healthcare)

Đang cư ngụ: Thung lũng Hoa Vàng, Ca - USA

Tiêu khiển hiện thời: Làm Thơ, Dịễn Thơ Hán Nôm, Chơi Cây Kiểng.


Tran Phiet
hathaius@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:

Mùa Thu Đến hoạ thơ Hà Trung Yên - Thơ nối điêu - Jun 23, 2017
Dịch Thơ Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc - Thơ dịch - Jun 23, 2017
Kính họa thơ nữ sĩ Huệ Thu Cảm Đề Long Thành Cầm Giả Ca - Thơ xướng họa - Jun 19, 2017
Chuyện người gảy đàn ở thành Thăng Long - Thơ dịch - Jun 15, 2017
An Lưu Làng Tôi - Tùy bút - Bút ký - Jun 13, 2017
Đời Sẽ Giữ Thơ Người Làm Kỷ Niệm - Thơ xướng họa - Jun 05, 2017
Trên Đỉnh Chon Von - Thơ xướng họa - Jun 02, 2017
Sơn La, Đoạn Đời Đầy Bóng Tối ... - Thơ mới hiện đại VN - May 19, 2017
Dịch Thơ Tiền Nhân - Thơ dịch - May 14, 2017
Tâm Tư Gởi Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - May 10, 2017
Cám Ơn Bạn, Những Tấm Hình - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2017
Sự Thãt Đau Lòng Mà Phải Nói / Thích Nhất Hạnh - Thơ nối điêu - May 01, 2017
Tháng Tư Một Nỗi Đau / Tháng Tư Triệu Nỗi Đau - Thơ xướng họa - Apr 29, 2017
Bài thơ định mệnh có tựa đề: Tạ Từ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2017
Dịch Thơ Hán Nôm Của Đại Học Sĩ Trần Đình Túc - Thơ dịch - Apr 25, 2017
Sài Môn Thi Đàn Chủ Nhân - Kính Họa: Thơ Tặng Huệ Thu của NĐC - Thơ xướng họa - Apr 21, 2017
Thơ Tháng Tư - Đường thi Việt Nam - Apr 17, 2017
Tháng Tư Ghi Lại - Thơ mới hiện đại VN - Apr 16, 2017
Chợ Cạn - Tùy bút - Bút ký - Apr 14, 2017
Vịnh Khổ Qua - Thơ dịch - Apr 12, 2017
Tiễn Biệt Chị Trang / Tiễn Người - Thơ mới hiện đại VN - Apr 09, 2017
Bảy Mươi Hành - Thơ cận đại VN - Apr 08, 2017
Valentine, và Tôi - Thơ trào phúng - Apr 04, 2017
Thơ thất ngôn bát cú của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Đường thi Việt Nam - Apr 04, 2017
Quá Hoành Sơn - dịch từ thơ Hán Nôm của cổ nhân - Thơ dịch - Mar 14, 2017
Xem Tranh Của Bạn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 10, 2017
Hoa Lục Bình - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và thi hữu nhiều nơi. - Thơ xướng họa - Mar 07, 2017
Dịch Thơ Hán Nôm của Đại Học Sĩ Trần Đình Túc - Thơ dịch - Feb 28, 2017
Nhân Đọc Thơ Thái Bá Tân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2017
Đêm Đông Không Ngủ Chợt Làm Thơ - Thơ dịch - Feb 23, 2017
Ngày Trở Lại - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2017
Buồn Quá Thơ Ơi ! Thơ hoạ - Thơ xướng họa - Feb 20, 2017
Chơi Cây Kiểng - Thơ xướng họa - Feb 19, 2017
Cảnh Già - Thơ xướng họa - Feb 19, 2017
Đào Loạn - Thơ dịch - Feb 09, 2017
Thiền & Ngộ - Đường thi Việt Nam - Feb 08, 2017
Chén Xúp Trên Mạng Ảo - Thơ mới hiện đại VN - Feb 07, 2017
Bài Thơ Tặng Bạn Thơ & Dù Em Ở Đâu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 07, 2017
Xuân Về & Chúc Tân Niên - Đường thi Việt Nam - Jan 25, 2017
Thơ Chúc Tân Niên - Thơ xướng họa - Jan 25, 2017
Thơ Viết Khi Uống Rượu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2016
Cánh Nhạn Ngàn Phương - Thơ xướng họa - Jun 17, 2016
Dịch Thơ Tiền Nhân - Thơ dịch - Jun 07, 2016
Tâm Tình Từng Đoạn Nối Đuôi Nhau - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2016
Chuyện Buồn Thế Kỷ & Một Thời Lưu Lạc - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2016
Tuồng Hát / Xem Hát Bội - Thơ xướng họa - Apr 12, 2016
Hoài Thương Chốn Ấy ... & Cho Người Nằm Lại Đèo Ban - Thơ mới hiện đại VN - Apr 03, 2016
Khúc Chiều & Khúc Chiều Xuân - Thơ xướng họa - Mar 30, 2016
Gởi Chị Xa Xôi Cả Nỗi Niềm - Thơ mới hiện đại VN - Mar 27, 2016
Dòng Sông Xưa Còn Ngày Trở Lại - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2016