Feb 20, 2018

Tác giả

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hình ảnh
#1


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 

Sinh: 1945 (Ất Dậu) tại An Lưu, Triệu Phong, Quảng Trị

Tuổi nhỏ:  Nội trú sinh viện mồ côi, 3 Đặng Dung (Bộ Tham) ,Thành Nội, Huế.

Vào đời: SVSQ/TĐ, Khóa 22/TB

Cựu Đại Đội Trưởng Trinh Sát

Cựu Tiểu Đoàn Trưởng ĐP

Tù cộng sản: Long Giao, Sơn La, Nam Hà, Xuân Lộc.

Xứ cờ hoa: Former Supply Chain of  Stanford University Hospital (Stanford Healthcare)

Đang cư ngụ: Thung lũng Hoa Vàng, Ca - USA

Tiêu khiển hiện thời: Làm Thơ, Dịễn Thơ Hán Nôm, Chơi Cây Kiểng.


Tran Phiet
hathaius@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:

Xuân Mãi Trong Lòng /Hẹn Một Mùa Xuân - Thơ xướng họa - Feb 19, 2018
Khai Bút Mậu Tuất / 2018 - Thơ trào phúng - Feb 17, 2018
Thơ Chúc Tân Niên - Đường thi Việt Nam - Feb 15, 2018
Cổ Nhân Khai Bút - Thơ dịch - Feb 12, 2018
Bài Thơ Cuối Năm - Thơ xướng họa - Feb 08, 2018
Vĩnh Biệt Anh Phan Ngọc (Nhà thơ Motthoi) - Thơ mới hiện đại VN - Feb 01, 2018
Dịch Thơ Xuân của cổ nhân - Thơ dịch - Jan 29, 2018
Nhớ Thời Mình Đã Bên Nhau ... - Thơ mới hiện đại VN - Jan 26, 2018
Gởi Đến Hoàng Sa - Thơ mới hiện đại VN - Jan 17, 2018
Hồi đáp bài thơ : Chiều Tha Hương Ngồi Nhà Đợi Bạn... - Thơ nối điêu - Jan 15, 2018
Dịch Thơ Người Xưa: Chu Du Phong Cảnh - Thơ dịch - Jan 10, 2018
Ba Mươi Lăm Năm Nhìn Lại Con Đường - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2018
Tiếc Bạn / Cảm tác khị đọc Tiêu Sơn Tráng Sĩ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 08, 2018
Những Vần Thơ Xuân - Đường thi Việt Nam - Dec 29, 2017
Nguyện Cầu Giáng Sinh - Đường thi Việt Nam - Dec 23, 2017
Cuối Năm Ngồi Nghĩ Vẩn Vơ - Thơ nối điêu - Dec 21, 2017
Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới - Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường - Thơ xướng họa - Dec 18, 2017
Dịch Thơ Hán Nôm Trần Đình Túc - Thơ dịch - Dec 14, 2017
Tuyệt thế tài hoa ... - Thơ mới hiện đại VN - Dec 14, 2017
Ngôi Trường Trong Trí Nhớ - Tùy bút - Bút ký - Dec 11, 2017
Bảy Mươi Hành - Thơ cận đại VN - Dec 08, 2017
Tịnh Tâm Xóm Vắng Ngõ Gần - Thơ mới hiện đại VN - Dec 07, 2017
Cáo Già Tự Sự /Nịnh Xằng/Góc Riêng/ Ngáo Lẫn Đù/ Trạng Cóc - Thơ trào phúng - Nov 29, 2017
Thay Lời Chúc: Tạ Ơn ... - Thơ mới hiện đại VN - Nov 23, 2017
Kỷ niệm với thi lão tiền bối Trương Quân - Thơ xướng họa - Nov 21, 2017
Hoài Niệm Thu Xưa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và rất nhiều thi hữu khắp mọi miền. - Thơ xướng họa - Nov 15, 2017
Cảm Tác Về Trần Vấn Lệ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 12, 2017
Niềm Quê/ Hoài Niệm - Đường thi Việt Nam - Nov 08, 2017
Dịch Thơ Hán Nôm của Tiền Nhân - Thơ dịch - Nov 06, 2017
Dịch Thơ của Thi Hào Nguyễn Du - Thơ dịch - Oct 23, 2017
Cảm Họa Thơ Huy Vụ - Thơ xướng họa - Oct 16, 2017
Thơ Xướng Họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và Nhiều Tác Giả Trường Xưa - Thơ xướng họa - Oct 12, 2017
Hoài Niệm Một Thời / Dễ Chi Quên Huế - Thơ mới hiện đại VN - Oct 03, 2017
Ngẫu Nhiên Cuộc Rượu Chiều Thu - Thơ xướng họa - Oct 02, 2017
Những Vần Thơ Mùa Thu - Đường thi Việt Nam - Sep 21, 2017
Tháng Bảy Lên Đồi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 14, 2017
Họa thập thủ liên ngâm Rượu Đào Rót Đãi Cố Nhân - Thơ xướng họa - Sep 12, 2017
Âu Du Lược Ký...! - Tùy bút - Bút ký - Sep 11, 2017
Ý Thơ Gom Cả Biển Tình - Thơ mới hiện đại VN - Sep 03, 2017
Tảng Đá Cản Đường - Thơ xướng họa - Aug 22, 2017
Thơ Hán Nôm Trần Đình Túc - Thơ dịch - Aug 10, 2017
Bóng Đời, Một Thời Để Nhớ! - Tùy bút - Bút ký - Aug 04, 2017
Dich thơ Hán Nôm của thi hào Nguyễn Du - Thơ dịch - Aug 02, 2017
Người Đi Lên Từ Muôn Vàn Khó Khăn! - Tùy bút - Bút ký - Jul 25, 2017
Thướng Hải Vân Quan/Thướng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan - Thơ dịch - Jul 19, 2017
Cùng Một Bước Đường - Thơ xướng họa - Jul 14, 2017
Cõi Nào Mây Bay/ Nhớ Xưa/ Khắc Khoải - Đường thi Việt Nam - Jul 11, 2017
Hướng Về Quảng Trị ... - Tùy bút - Bút ký - Jul 07, 2017
chuyện xưa, tự vẽ lại mình! - Thơ xướng họa - Jun 28, 2017
Mùa Thu Đến hoạ thơ Hà Trung Yên - Thơ nối điêu - Jun 23, 2017