Oct 24, 2020

Tác giả

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hình ảnh
#1
#2


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 

Sinh: 1945 (Ất Dậu) tại An Lưu, Triệu Phong, Quảng Trị

Tuổi nhỏ:  Nội trú sinh viện mồ côi, 3 Đặng Dung (Bộ Tham) ,Thành Nội, Huế.

Vào đời: SVSQ/TĐ, Khóa 22/TB

Cựu Đại Đội Trưởng Trinh Sát

Cựu Tiểu Đoàn Trưởng ĐP

Tù cộng sản: Long Giao, Sơn La, Nam Hà, Xuân Lộc.

Xứ cờ hoa: Former Supply Chain of  Stanford University Hospital (Stanford Healthcare)

Đang cư ngụ: Thung lũng Hoa Vàng, Ca - USA

Tiêu khiển hiện thời: Làm Thơ, Dịễn Thơ Hán Nôm, Chơi Cây Kiểng.


Tran Phiet
hathaius@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:

Tôi Về... - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2020
Đi Mô Đem Huế Đi Cùng - Đường thi Việt Nam - Sep 29, 2020
Sóng Nước Lao Xao Xoáy Mạn Đò - Thơ mới hiện đại VN - Sep 21, 2020
Tâm Sự Giữa Đời - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2020
Nối điêu MỘT BÀI THƠ LÀM NHÁP của Trần Vấn Lệ - Thơ nối điêu - Sep 03, 2020
Cảm Đề khi đọc Ðầu Non Mây Trắng của Huệthu - Thơ mới hiện đại VN - Aug 19, 2020
Cánh Dù Đã Khép - Thơ mới hiện đại VN - Aug 13, 2020
Phố Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Aug 07, 2020
Tai To Mặt Bự / Quan Phát Biểu / Khoa Bảng Thời Vẹm / Nhạc Sĩ Bưng Bô / Dân Biểu Đảng Cử Dân Bầu / Bộ Trưởng Công Du / Nhắn Bác Lú. - Thơ trào phúng - Aug 05, 2020
Lời Nào Kể Hết Nỗi Niềm Đây - Thơ nối điêu - Aug 01, 2020
Bồi Hồi Nhắc Lại Bến Xưa/ Viết Bài Thơ Vụn Tự Than - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2020
Quảng Trị, Muôn Vàn Nhớ Thương ! - Thơ mới hiện đại VN - Jul 24, 2020
Mời Uống Rượu Tại Lầu Nghĩa Duy - Cổ thi Việt Nam - Jul 17, 2020
Ngõ Đến Tận Cùng Cõi Vắng Tanh! - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2020
Ăn Theo - Nối điêu thơ Trần Vấn Lệ - Thơ nối điêu - Jul 02, 2020
Tháng Sáu Trở Về/Nỗi Buồn Tháng Sáu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2020
Lời Hịch Trong Đêm - Thơ đấu tranh - Jun 19, 2020
Tâm Tình Cuộc Rượu Dưới Trăng - Thơ mới hiện đại VN - Jun 15, 2020
Nài Cho Chậm Lại Bước Chân Chiều - Thơ mới hiện đại VN - Jun 08, 2020
Anh Hùng Hào Kiệt Thời Nào Cũng Có - Thơ mới hiện đại VN - Jun 02, 2020
Tâm Sự Người Lính Già - Thơ mới hiện đại VN - May 28, 2020
Tảng Đá Cản Đường - Thơ xướng họa - May 28, 2020
Dịch Thơ Hán Nôm của Danh Sĩ Nguyễn Triều - Phiên bản: Linh Đàn - Thơ dịch - May 28, 2020
Tâm Cảm - Thơ mới hiện đại VN - May 25, 2020
Mây Vẫn Còn Bay - Đường thi Việt Nam - May 24, 2020
Ngẫm Nghĩ - Ha Thái và Thi Hữu - Thơ xướng họa - May 24, 2020
Mang Theo Nỗi Nhớ Phố Phường Thuở Xưa - Thơ mới hiện đại VN - May 21, 2020
Hoài Niệm Một Thời / Tôi Ở Đường Đặng Dung - Thơ mới hiện đại VN - May 18, 2020
Trôi Giữa Dòng Đời /Khúc Ca Tự Sự - Thơ mới hiện đại VN - May 14, 2020
Tâm Tư Gởi Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - May 10, 2020
Cảm Đề Đọc Khúc Ca Quy Ẩn Của Chị Huệ Thu & Bài họa Hạ Thái TQP - Thơ xướng họa - May 08, 2020
Bỏ Huế mà đi không nuối tiếc răng đành ! - Thơ mới hiện đại VN - May 07, 2020
Tháng Tư Trôi Nổi / Chén Rượu Trời Nam - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2020
Vĩnh Biệt Thiếu Tướng Lê Minh Đảo - Thơ mới hiện đại VN - Apr 27, 2020
Tháng Tư Ghi Lại - Thơ mới hiện đại VN - Apr 23, 2020
Thay Lời Chúc: Tạ Ơn ... - Thơ mới hiện đại VN - Nov 24, 2019
Họa thập thủ liên ngâm Rượu Đào Rót Đãi Cố Nhân - Thơ xướng họa - Jun 14, 2019
Vinh Danh Ngũ Tướng VNCH - Đường thi Việt Nam - Apr 05, 2019
Nhân Ngày Tàu Chiếm Gạc Ma (13/03/1988) - Thơ đấu tranh - Mar 16, 2019
Bóng Đời, Một Thời Để Nhớ! - Tùy bút - Bút ký - Jan 28, 2019
Bảy Mươi Hành - Thơ cận đại VN - Dec 11, 2018
Huế, Nỗi Nhớ Khôn Cùng... - Thơ mới hiện đại VN - Aug 31, 2018
Trả Lời Vu Vơ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 29, 2018
Nơi Chị Nơi Tôi Cũng Gần Nhau - Thơ nối điêu - Aug 17, 2018
Gio Linh / Nhân Nhắc Hòn Kẻm Đá Dừng - Thơ mới hiện đại VN - Aug 10, 2018
Tâm Sự Với Phạm Văn Bình - Thơ mới hiện đại VN - Jul 24, 2018
Tùng Ruốc - Tùy bút - Bút ký - Jul 20, 2018
Thơ phản kháng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Thơ đấu tranh - Jul 10, 2018
Dịch Thơ Hán Nôm: Tiên Sơn Thi Tập - Thơ dịch - Jun 22, 2018
Tứ Tuyệt Hồi Đáp Chị Huệ Thu - Thơ xướng họa - May 31, 2018