Jun 19, 2024

Tác giả

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hình ảnh
#1
#2


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 

Sinh: 1945 (Ất Dậu) tại An Lưu, Triệu Phong, Quảng Trị

Tuổi nhỏ:  Nội trú sinh viện mồ côi, 3 Đặng Dung (Bộ Tham) ,Thành Nội, Huế.

Vào đời: SVSQ/TĐ, Khóa 22/TB

Cựu Đại Đội Trưởng Trinh Sát

Cựu Tiểu Đoàn Trưởng ĐP

Tù cộng sản: Long Giao, Sơn La, Nam Hà, Xuân Lộc.

Xứ cờ hoa: Former Supply Chain of  Stanford University Hospital (Stanford Healthcare)

Đang cư ngụ: Thung lũng Hoa Vàng, Ca - USA

Tiêu khiển hiện thời: Làm Thơ, Dịễn Thơ Hán Nôm, Chơi Cây Kiểng.


Tran Phiet
hathaius@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:

Những Người Lính Già... ! - Old Soldiers Never Died... - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2024
Chia Đôi Dòng Sóng Nước Lao Xao - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2024
Dịch Thơ Hán Nôm: Tiên Sơn Thi Tập - Thơ dịch - Jan 05, 2024
Cảm Đề khi đọc Ðầu Non Mây Trắng của Huệthu - Thơ mới hiện đại VN - Apr 22, 2023
Buồn Quá Thơ Ơi ! Thơ hoạ - Thơ xướng họa - Mar 02, 2023
Bài Thơ Vớ Vẩn Đầu Tuần - Thơ mới hiện đại VN - Oct 31, 2022
Phân Ưu - Tin tức - Sep 28, 2022
Nối điêu MỘT BÀI THƠ LÀM NHÁP của Trần Vấn Lệ - Thơ nối điêu - Sep 09, 2022
Vinh Danh Ngũ Tướng VNCH - Đường thi Việt Nam - Sep 09, 2022
Trên Đỉnh Chon Von - Thơ xướng họa - Sep 09, 2022
Thơ Chúc Tân Niên - Đường thi Việt Nam - Sep 08, 2022
Ê Hê Đồ Đểu/Nói Có Sách - Thơ mới hiện đại VN - Jul 27, 2022
Bốn Bày Năm Rồi, Lại Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Apr 27, 2022
Cáo Già Tự Sự/Nịnh Xằng/Góc Riêng/Ngáo Lẫn Đù/Trạng Cóc - Đường thi Việt Nam - Apr 08, 2022
Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam - Thơ mới hiện đại VN - Mar 09, 2022
Trải Một Chút Tình - Thơ mới hiện đại VN - Mar 05, 2022
Tháng Tư Ghi Lại - Thơ mới hiện đại VN - Feb 11, 2022
Rượu Đào Rót Đãi Cố Nhân - Đường thi Việt Nam - Feb 11, 2022
Bài Thơ Lật Mặt Đầu Tháng 5 - Thơ mới hiện đại VN - Jan 12, 2022
Mây Vẫn Còn Bay - Đường thi Việt Nam - Dec 13, 2021
Lời Tạ Ơn Gởi Tới Đất Trời - Thơ mới hiện đại VN - Nov 25, 2021
Khúc Chiều & Khúc Chiều Xuân - Thơ xướng họa - Aug 19, 2021
Nhân Đọc FB của Lưu Trọng Văn - Tiểu luận - Tạp bút - Aug 11, 2021
Lục Bát Vu Vơ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2021
Trầm Tư Mạn Thành/Thuật Hoài Trình Tri Kỷ - Thơ dịch - Jun 19, 2021
Ước Mơ Nào Rồi Cũng Sẽ Tàn Phai - Thơ mới hiện đại VN - Apr 27, 2021
Người Lính Già... ! - Thơ mới hiện đại VN - Apr 08, 2021
Tháng Tư Ghi Lại - Thơ mới hiện đại VN - Apr 01, 2021
Gặp Lại Bạn Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Mar 29, 2021
Vĩnh Biệt Thiếu Tướng Lê Minh Đảo - Thơ mới hiện đại VN - Mar 20, 2021
Thơ Tặng Bạn Già - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2021
Huyền Tích Gio Linh - Thơ mới hiện đại VN - Mar 10, 2021
Chiều Nơi Đất Trích - Thơ mới hiện đại VN - Mar 02, 2021
Tháng Chạp Xứ Người - Thơ mới hiện đại VN - Feb 03, 2021
Lời Tạ Ơn Gởi Tới Đất Trời ... - Thơ mới hiện đại VN - Nov 24, 2020
Ký Ức Mùa Đông - Thơ mới hiện đại VN - Nov 18, 2020
Tôi Về... - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2020
Đi Mô Đem Huế Đi Cùng - Đường thi Việt Nam - Sep 29, 2020
Sóng Nước Lao Xao Xoáy Mạn Đò - Thơ mới hiện đại VN - Sep 21, 2020
Tâm Sự Giữa Đời - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2020
Cánh Dù Đã Khép - Thơ mới hiện đại VN - Aug 13, 2020
Phố Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Aug 07, 2020
Tai To Mặt Bự / Quan Phát Biểu / Khoa Bảng Thời Vẹm / Nhạc Sĩ Bưng Bô / Dân Biểu Đảng Cử Dân Bầu / Bộ Trưởng Công Du / Nhắn Bác Lú. - Thơ trào phúng - Aug 05, 2020
Lời Nào Kể Hết Nỗi Niềm Đây - Thơ nối điêu - Aug 01, 2020
Bồi Hồi Nhắc Lại Bến Xưa/ Viết Bài Thơ Vụn Tự Than - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2020
Quảng Trị, Muôn Vàn Nhớ Thương ! - Thơ mới hiện đại VN - Jul 24, 2020
Mời Uống Rượu Tại Lầu Nghĩa Duy - Cổ thi Việt Nam - Jul 17, 2020
Ngõ Đến Tận Cùng Cõi Vắng Tanh! - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2020
Ăn Theo - Nối điêu thơ Trần Vấn Lệ - Thơ nối điêu - Jul 02, 2020
Tháng Sáu Trở Về/Nỗi Buồn Tháng Sáu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2020