Feb 19, 2020

Thơ xướng họa

Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 03:43:43 AM, Apr 06, 2018 * Số lần xem: 424
Hình ảnh
#1
 

    

 


                
Họa y đề: "Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam "
   của Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích


Tiết Tháo
Nguyễn Khoa Nam


Thâu gươm xếp giáp chết theo thành
Danh ấy lưu truyền sáng sử xanh
Xác sẽ tan về vùng cát bụi
Hồn còn tụ lại chốn quân binh
Quay lưng trở gót hèn nhân cách
Ngoảnh mặt bó tay nhục phận mình
Chói lọi tướng quân đầy tiết tháo
Chọn đường hòa nhập giữa sinh linh!

Sinh linh! Bái biệt đúng thời gian!
Quốc sự còn đâu chuyện luận bàn
Quyết giữ trung trinh tình kết hợp
Đã phò tận tụy nghĩa liên can
Trông ra biển đảo thương màn tối
Ngoảnh lại núi sông xót giấc vàng
Thời thế thì thôi đành phải thế
Nằm đây tuẫn tiết rạng nhà Nam.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Cali,USA.


  

 See the source image

     


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.