Dec 04, 2020

Thơ đấu tranh

Thơ phản kháng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 11:27:11 AM, Jul 10, 2018 * Số lần xem: 732
Hình ảnh
#1

 

                             

       Thơ phản kháng
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 


Trí Thức Vẹm Phát Biểu
(xem hình)

Nhờ học Ông Trung Quốc
Ta mới có ngày nay
Từ chóp bu xuống đáy
Nói và làm đéo hay!

Nhờ học Ông Trung Quốc
Có Bô Xít Tây Nguyên
Nhân dân ăn bùn đỏ
Hố sập thấy nhãn tiền

Nhờ học Ông Trung Quốc
Ta có Phọc Mô Sa
Cá chết trắng cả biển
"Thắng lợi" thuộc về ta!

Nhờ học Ông Trung Quốc
Ta mất đến Trường Sa!
Lệnh không cho nổ súng
Giữ tình đảng chung nhà!

Nhờ học Ông Trung Quốc
Có văn hoá chửi thề
Ngoại giao và buôn lậu
Hai ngành chung một nghề!

Nhờ học Ông Trung Quốc
Qua Đức bắt quan tham
Hành động đầy man rợ
Thật bỉ mặt Việt Nam!

Ôi !...Ông thầy Trung Quốc
Đúng là một siêu cường
Chuyên ăn cắp trí tuệ
Nguổn gốc mọi láo lường !
 

Điểm Mặt Tể Tướng !

Phạm Văn Đồng thủ tướng
Nước Việt, bốn lăm năm
Không nhích lên một tí
Đất nước cứ tối tăm.!
Thế sao đảng cộng sản
Vẫn ca tụng lăng xăng
Vẫn hoan nghênh đồng chí
Khẩu hiệu hầm bà lằng .?
Công hàm ký nhượng đảo
Hắn và Hồ chính mi
Chúng những tay bán nước
Hãy xử tội chúng đi.!
Ngày nào còn cộng sản
Đất nước còn bất công
Bởi lũ ngông cai trị
Nhân dân bị gông còng
Hỡi đồng bào đoàn kết
Hợp lực lật đổ nhào
Khi không còn cộng tặc
Nước sẽ mạnh dân giàu.
 

Đảng Trưởng Hèn!

"Nói và làm", hay nhỉ
Thế mà Tổng Bí Thư
Qua Tàu thì năn nỉ
Về nước lại ra uy.

"Đổi mới hay là chết"!
Nhát kéo cắt nửa vời
Dẹp ngăn sông cấm chợ
Cởi trói hát à ơi !

Những cái đầu đất sét
Nhồi thuyết Mác thuyết Lê
Nhân danh Đảng lãnh đạo
Thùng rỗng gõ a ê ...

Quyết giữ Đảng bám ghế
Biên giới cắt cho Tàu
Nam Quan ta mất Ải
Biển đảo có còn đâu!

Nhẩn nha ngồi điểm mặt
Lũ đệ tử già Hồ
Khỉ vẫn hoàn cốt khỉ
Cả một đám nhi nhô.

Hám danh và hám lợi
Non nước ở bên bờ
Vực sâu sa xuống hố
Còn chúng vẫn ngu ngơ !


Tin Nóng ...!

Tin Nóng: Đảng Ba Đình
Họp bày mưu bán nước
Dâng Tàu theo  từng bước
Tặng Ba cái Đặc Khu

Chúng đang tung hỏa mù
Đưa ra "sòng" Quốc Hội
Che bớt mùi mắm thối
Đảng Cộng trót phun ra...

Dân biểu của "phe ta"
Học tập rồi bấm nút
Cả lũ ăn của đút
Vài tranh cãi qua loa!

Những đít cao trí tuệ
Mà Đảng gọi tinh hoa
Toàn sâu dân mọt nước
Hành động rất mù lòa!

Nếu như còn sáng dạ
Đã nghe tiếng kêu ca
Chín chục triệu dân dã
Phản đối khắp gần xa!

Hạ Thái TQP


 


 

 

  

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.