Tứ Tuyệt Hồi Đáp  

Không Đề Thi Tứ Tuyệt:: Chị Huệ Thu


1,

Cám ơn người Chị rất tài hoa
Gõ phiếm ra thơ, ý đậm đà
Biết mấy là vui nghe Chị kể
Nghĩa là gần lắm có đâu xa!

2,

Dẫu không ghé Chị mà luôn nhớ
Vẫn mở Sài Môn đọc mỗi ngày
Đọc thơ như thể nghe lời Chị
Dễ thương trầm lắng quá là hay!

3,

Những vần lục bát hồ mê hoặc
Ươm tỏa bông hoa nở cả vườn
Tuyệt tác tươi cành xen lá thắm
Đọc hoài không chán lại càng thương!

4,

Tôi - tên làm thơ tính ngay thẳng!
Yêu ghét dẫu chi cũng một lời
Bạn hữu xa gần ai cũng biết
Bẩm tính trời sinh không đãi bôi!

5,

Sáng nay bật dậy đọc thơ Chị
Cảm nhận vui vui, lỗi tại mình
Xin Chị  bỏ qua, tôi nhận biết
Cái tình thi hữu tuyệt vời ...!  xinh!


Hạ Thái  Trần Quốc Phiệt
5/2018Ảnh Huệ Thu do Hạ Thái chụp tại nhà thi sĩ Kim Vũ         Huệthu - Khánhhà & TVL Photo by Hạ Thái