Oct 19, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Anh Hùng Hào Kiệt Thời Nào Cũng Có
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 12:57:22 PM, Jun 02, 2020 * Số lần xem: 578
Hình ảnh
#1

 

Anh Hùng Hào Kiệt
Thời Nào Cũng Có


Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có
Chưa có thời nào khốn đốn như thời nay!
Yêu quê hương là tội / bị đọa đày
Bị trù dập bao vây cắt mạch sống...
 

Kể từ ngày lún chìm vào hố Cộng...
Người tài ba đâu còn đất dung thân
Khẩu hiệu đề ra phải chuyên và hồng
Có nghĩa là phải trung thành với Đảng

 

Có thực tài không ai thèm bén mảng
Yêu tự do nên chống lại cường quyền
Muốn non sông phồn thịnh phải vươn lên
Không khuất phục lưỡi lê và mã tấu.

 

Người dấn thân nung lòng tranh đấu
Cho nhân dân được nếm vị tự do
Cho giang sơn sáng sủa rạng cơ đồ
Cho độc lập, chủ quyền trên đất mẹ

 

Chế độ độc tài mẫu khuôn Đảng trị
Lý thuyết lỗi thời nào Mác nào Mao
Tám chục năm qua không tiến chút nào
Chúng xoay lối nhưng nhùng nhằng cái ghế

 

Bắt quê hương nằm trong gài thế
Làm tấm bia đỡ đạn cả hai phe
Rồi, cái cột đèn đi được cũng xuống ghe
Cả triệu người liều mình ào ra biển

 

Hãy hồi tưởng những gì là khủng khiếp
Quyết liều thân vì hai tiếng tự do
Thoát cộng nô là thoát được lao tù
Để bây giờ cùng nhau ngồi hoài niệm...

 

Nghe lải nhải ca bài ca ưu việt
Nào anh hùng thắng Mỹ với thắng Tây
Vênh váo kiêu căng nào giỏi với hay
Mặc quê hương chìm xuống bùn thê thảm

 

Tôi mọi Tàu, nhận bừa là bạn
Chệt hiếp dân ta họ gục mặt cúi đầu
Phản kháng không hề nghe được một câu
Vẫn ù ơ liền sông liền núi...

 

Những tài năng vào tù hết trọi
Chế độ ư / thà phong kiến còn hơn
Những tấm gương hào kiệt vẫn mãi còn
Còn độc tài nghĩa là còn tranh đấu...

 

Đường dẫu dài nhất quyết đi là phải đến...


Hạ Thái
2019

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.