Oct 19, 2021

Thơ xướng họa

Cảm Đề Đọc Khúc Ca Quy Ẩn Của Chị Huệ Thu & Bài họa Hạ Thái TQP
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 06:59:15 AM, May 08, 2020 * Số lần xem: 714
Hình ảnh
#1

 
             

          Cảm Đề Đọc Khúc Ca Quy Ẩn Của Chị Huệ Thu

           Khúc ca qui ẩn chạnh lòng ai.
           Lục bát buồn vương suốt cả bài.
           Mượn bút trải lòng chia thắm thiết.
           Nhờ thơ khép dạ đón phôi phai.
           Nửa đời phiêu dạt không hề ngắn.
           Một kiếp tha hương quả rất dài.
           Bác cổ thông kim say đạo nghĩa.
           Đời giờ chỉ một dễ chi hai.

           Huy Vụ 13/10/17

                         *

           Cảm Họa Thơ Huy V


           “Cảm Đề sau khi đọc Khúc Ca Quy Ẩn Của Chị Huệ Thu”
           (Để tặng Nữ Sĩ Huệ Thu)

           Dòng nước mắt người thương khóc ai
           Nhỏ vào lục bát mấy mươi bài
           Nhẹ nhàng như thể làn mây nhạt
           Thanh nhã khác nào giọt nắng phai
           Sâu thẳm nghĩa – theo từng ý gọn
           Mênh mang tình – nối những câu dài
           Tuyệt vời!… ngâm Khúc Ca Quy Ẩn
           Đuốc sáng soi tìm khó kiếm hai.

           Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
           Oct,15/2017

            

             Khúc Ca Quy Ẩn  [Bài Ca Về Vườn]  của huệthu          

            

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.